Rafał specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych, w tym w szczególności w zakresie ulg podatkowych (B+R i IP Box) oraz ryczałtu od dochodów spółek (tzw. estońskiego CIT).
Rafał uczestniczy w reorganizacjach grup kapitałowych, badaniach due dilligence, projektach związanych z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości komercyjnych, a także postępowaniach przed organami podatkowymi. W przeszłości jego doradztwo koncentrowało się w obszarze podatku VAT, w ramach którego doradzał instytucjom finansowym (bankom, spółkom leasingowych, instytucjom płatniczym, instytucjom rynku kapitałowego) oraz podmiotom z sektora FMCG.

Pokaż więcejPokaż mniej

Edukacja

  • Prawo, Uniwersytet Warszawski, studia magisterskie

Języki

  • Angielski

Główne obszary

Wybrane doświadczenia

  • Doradztwo na rzecz Santander obejmujące przygotowanie kompleksowej opinii podatkowej dotyczącej konsekwencji na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych schematów handlu w Polsce tzw. voluntary carbon credits (VCC) rozważanych przez jeden z czołowych europejskich banków
  • Doradztwo na rzecz developera gier komputerowych w procesie wdrożenia mechanizmu rozliczenia podatku CIT w ramach tzw. IP Box, w tym uzyskanie interpretacji indywidualnych, wsparcie w kalkulacji podatku i złożeniu deklaracji
  • Doradztwo na rzecz Bruggen obejmujące przygotowanie wewnętrznych procedur podatkowych
  • Doradztwo na rzecz Medinco obejmujące wsparcie w procesie analizy możliwości wdrożenia estońskiego CIT, wsparcie podatkowe i prawne w procesie przekształcenia w spółkę zoo i dostosowania struktury kapitałowej do wymagań estońskiego CIT. Wsparcie w kalkulacji różnic przejściowych i składaniu deklaracji
  • Doradztwo na rzecz Sigma Group obejmujące opracowanie koncepcji reorganizacji struktury grupy, mającej na celu umożliwienie wyboru opodatkowania tzw. estońskim CIT. Wsparcie podatkowe w procesie przejścia do opodatkowania estońskim CIT
Powiązane aktualności
Wygaszanie interpretacji indywidualnych dotyczących ulgi B+R – ostatnia praktyka Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
Taxpresso
Dyskonto w faktoringu/sekurytyzacji jako koszt finansowania dłużnego – istotna interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
Taxpresso
Ulga na robotyzację – najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych
Taxpresso
NSA rozstrzygnie wątpliwości dotyczące opodatkowania VAT cesji umów deweloperskich
Taxpresso
Projekt objaśnień podatkowych dotyczących tzw. ulgi na ekspansję (ulgi prowzrostowej) – czekając na ostateczną wersję objaśnień
Taxpresso
Koszty kar umownych i odszkodowań jako wydatki opodatkowane estońskim CIT
Taxpresso
SSW doradzało Baltic Power przy finansowaniu i rozwoju pierwszego w Polsce projektu morskiej farmy wiatrowej o wartości 4,7 mld euro
Transakcje
Odliczenie straty podatkowej poniesionej w roku poprzedzającym przejście na estoński CIT – ważna interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 
Taxpresso
Co może być ukrytym zyskiem, a co wydatkiem niezwiązanym z działalnością gospodarczą w spółce? Praktyczne wskazówki daje nowa interpretacja KIS – najnowsze trendy
Taxpresso
Wypłata wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia – co z ulgami?
Taxpresso
Kluczowe zmiany podatkowe dla branży motoryzacyjnej – SSW partnerem rocznika PZPM
Aktualności
Alert podatkowy – Podatnik nie może być obciążany sankcją VAT jeżeli wystąpi z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty
Taxpresso
Alert podatkowy – Podatnik nie może być obciążany sankcją VAT jeżeli wystąpi z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty
Aktualności
Raport – branża motoryzacyjna 2021/2022
Aktualności
Estoński CIT 2.0. – zmiany od 2022 r.
Aktualności
Prawnicy SSW doradzali CPF Poland S.A. przy nabyciu FishFood sp. z o.o.
Transakcje
SSW doradzało Aion Bank przy wejściu na polski rynek
Aktualności
Objaśnienia podatkowe dotyczące dokumentowania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów dla celów podatku VAT
Aktualności
SSW doradzało przy sprzedaży Immo Park spółce Indigo Polska
Transakcje
SSW doradcą przy sprzedaży nieruchomości magazynowych BTS w południowej Polsce
Transakcje
SSW doradcą Zedra Malta Limited
Transakcje
Pałacyk Szucha 6 zmienia właściciela
Aktualności
Multishop Jarocin sprzedany!
Aktualności
Obowiązkowy split payment jednak dopiero od 1 listopada 2019 r.
Aktualności
Eksperci SSW doradzają przy transakcji nabycia portfela nieruchomości Tesco
Transakcje
Sprzedaż nieruchomości komercyjnych a VAT | TAX Alert
Aktualności