Kapitał prywatny

Lorem ipsum są obecnie powszechnym zjawiskiem. Jednak jest to wieloetapowy, często skomplikowany proces.W jaki sposób przeprowadzić go efektywnie, aby uzyskać oczekiwaną wartość transakcji i ograniczyć potencjalne ryzyka?

Niezbędne jest posiadanie wiedzy nie tylko o swoim przedsiębiorstwie, ale także o całym sektorze. Sukces konsolidacji zależy od trafnejidentyfikacji celów i zamierzeń strategicznych i finansowych oraz oczekiwań inwestorów, a także zwrócenia uwagi na elementy niematerialne takie jak ład korporacyjny, zaangażowanie pracowników czy zarządzanie relacjami z klientami. ty niematerialne takie jak ład korporacyjny, zaangażowanie pracowników czy zarządzanie relacjami z klientami.

W czym pomagamy

  • Przeprowadzamy badania due diligence w zakresie prawnym i podatkowym, a dzięki wsparciu SSW Finance – także w zakresie finansowym;
  • Doradzamy jak ustrukturyzować transakcję optymalnie dla interesów Klienta;
  • Przygotowujemy dokumentację transakcyjną oraz uczestniczymy w negocjacjach;
  • Reprezentujemy Klienta przed organami administracji publicznej oraz sądami przy realizacji warunków transakcyjnych, w tym dzięki wsparciu zespołu prawa konkurencji reprezentujemy Klientów przed organami antymonopolowymi;
  • Świadczymy usługi doradztwa post-transakcyjnego.
Wyróżnienia