Rekompensomat 2023 – kalkulator rekompensat energetycznych

Rekompensomat to proste, automatyczne narzędzie do wstępnej weryfikacji czy firma spełnia warunki uzyskania wsparcia w ramach rządowych programów rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych.

Rekompensomat powstał dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu w uzyskiwaniu pomocy publicznej. Dotychczas sporządziliśmy już wnioski o przyznanie pomocy dla przedsiębiorstw energochłonnych o łącznej wartości ponad 360 mln PLN.

Przyznanie wsparcia zależy od szeregu szczegółowych warunków. Czy Twoja firma je spełnia? Rekompensomat może to szybko sprawdzić. Wystarczy podać odpowiednie informacje. Rekompensomat to prosty formularz, który należy uzupełnić danymi o Państwa firmie.

Między innymi:

  • Przeważająca działalność w PKD;
  • Łączny koszt zakupu energii elektrycznej za cały 2021 rok na własny użytek;
  • Wartość produkcji przeważającej działalności w 2021 r.;
  • Szacowany wolumen zużycia gazu ziemnego w 2022 roku;
  • Średnioroczne zatrudnienie w roku 2021.

Rekompensomat bazuje na aktualnym kształcie regulacji dotyczących programów wsparcia. Przepisy oczekują jeszcze na finalne przyjęcie przez Radę Ministrów.*

Skorzystaj z naszego Rekompensomatu – wypełnij formularz!*

*Rekompensomat bazuje na aktualnym kształcie regulacji dotyczących programów wsparcia. Przepisy oczekują jeszcze na finalne przyjęcie przez Radę Ministrów.

W czym pomagamy

  • Weryfikacja możliwości uzyskania najwyższego wsparcia;
  • Weryfikacja możliwości skorzystania z kilku instrumentów łącznie;
  • Obsługa od złożenia wniosku po rozliczenie wsparcia;
  • Elastyczność – w przypadku gdy pojawi się nowy instrument wsparcia, który będzie atrakcyjniejszy jest możliwa zmiana wybranego sposobu wsparcia aż do momentu złożenia wniosku.