Rekompensata od dłużnika nie na sprzedaż. Windykator już na niej nie zarobi.

Komentarz Łukasza Cudnego, adwokata w zespole postępowań sądowych w SSW Pragmatic Solutions, na temat uderzenia w faktoring:

Ale przecież trudno się zgodzić z tezą, że możliwość zbywania kwoty rekompensat może być krzywdząca dla dłużnika. Z zasady zbycie wierzytelności nie pogarsza sytuacji dłużnika, ponieważ dla dłużnika jest obojętne, kto dochodzi tej należności. W każdym przypadku praprzyczyną rekompensaty jest nieterminowa płatność na stronie dłużnika, która powinna być oceniania przez system prawny nagannie.

Pełna treść artykułu na stronach Gazety Prawnej.

Wróć do