Łukasz Grenda

Łukasz Grenda

Partner


e-mail
Kontakt
Linkedin

Radca prawny, doradca restrukturyzacyjny

Specjalizacja wiodąca

Restrukturyzacja i upadłość

Wybrane projekty

Prowadzenie z pozycji syndyka postępowania upadłościowego czołowego polskiego producenta jaj konsumpcyjnych, prowadzenie działalności gospodarczej w toku postępowania upadłościowego i sprzedaż jego przedsiębiorstwa. Wartość pozyskanych w toku postępowania upadłościowego środków przekroczyła 100.000.000,00 zł.

Udział w charakterze doradcy w postępowaniu naprawczym prowadzonym przez czołowego polskiego producenta mięsa. Postępowanie zakończone zawarciem układu z wierzycielami.

Pełnienie funkcji syndyka czołowej polskiej spółki zajmującej się budową autostrad. Rozliczenie projektów budowlanych, odstąpienie od umów wzajemnych, prowadzenie działań likwidacyjnych i restrukturyzacyjnych z uwzględnieniem struktury grupy kapitałowej, prowadzenie sporów z instytucjami publicznymi – zamawiającymi na gruncie budowy autostrad. Łączna wartość zobowiązań i roszczeń przekraczała 1 mld zł.

Reprezentowanie inwestora w toku procedury nabycia elektrowni wiatrowej w ramach procedury PRE-PACK. Transakcja została zatwierdzona przez Sąd Upadłościowy i zrealizowana, będąc pierwszą tego rodzaju transakcją dotycząca elektrowni wiatrowej w kraju.

Restrukturyzacja z pozycji Zarządcy Dłużnika w ramach postępowań sanacyjnych, przedsiębiorstw zajmujących się handlem detalicznym odzieżą sportową oraz biżuterią. Odstąpienie od umów najmu i zamknięcie nierentownych lokali w galeriach handlowych, zapewnienie przedsiębiorstwom pozyskania nowego finansowania i odzyskania rentowności, wynegocjowanie i doprowadzenie do zawarcia układu z wierzycielami.

Restrukturyzacja z pozycji Zarządcy wskazanego przez Bank Finansujący, przedsiębiorstwa zajmującego się wynajmem lokali biurowych klasy A+. Uregulowanie i unormowanie trudnej sytuacji przedsiębiorstwa borykającego się z dramatycznym brakiem płynności finansowej, pozyskanie nowego finansowania, wynegocjowanie i doprowadzenie do zawarcia układu z wierzycielami. Wartość układu przewyższała 100.000.000,00 zł.

Reprezentowanie w charakterze pełnomocnika, wierzycieli w toku największego polskiego postępowania restrukturyzacyjnego. Łączna wartość wierzytelności reprezentowanych wierzycieli wynosiła ok. 120.000.000,00 zł.

Restrukturyzacja z pozycji Zarządcy Dłużnika, w ramach postępowania sanacyjnego, elektrowni wiatrowej. Wynegocjowanie warunków układu dochodowego z bankami i publicznymi instytucjami finansującymi.

Pełnienie przez dwie kadencje funkcji arbitra w Trybunale Związku Polskiego Związku Motorowego. Udział m.in. w rozstrzyganiu odwołań od Komisji Orzekającej Ekstraligi Żużlowej.

Artykuły