Więcej prawników (i nie tylko) w SSW

Szeregi SSW Pragmatic Solutions wzmocniło dwóch doświadczonych prawników oraz corporate finance manager. Wszyscy trzej eksperci zajmują wysokie stanowiska i będą rozbudowywać kluczowe obszary biznesowe firmy.

Mateusz Chmielewski jest radcą prawnym i angielskim solicitorem oraz partnerem w SSW. Jego główną specjalizacją są aspekty prawne rynków kapitałowych, oraz transakcje fuzji i przejęć (M&A). Doradzał polskim oraz międzynarodowym spółkom i instytucjom finansowym w związku z prywatnymi i publicznymi ofertami akcji, emisjami obligacji (w tym m.in. high-yield), a także w zakresie programów emisji obligacji średnioterminowych. W obszarze M&A specjalizuje się zarówno w transakcjach na rynku publicznym, jak i prywatnym.
Zanim dołączył do SSW, pracował w czołowych kancelariach prawnych w Polsce, Wielkiej Brytanii i Singapurze. Swoje doświadczenie zdobywał także, jako dyrektor departamentu prawnego, w jednym z największych polskich banków.
  Łukasz Grenda – radca prawny i licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, partner w SSW. Posiada doświadczenie w prowadzeniu dużych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, zarówno z pozycji syndyka, zarządcy, jak i pełnomocnika. Był likwidatorem spółek Skarbu Państwa na zlecenie Ministerstwa Skarbu Państwa. W ramach prowadzonych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych realizował największe rynkowe sprzedaże aktywów. Prowadził również rozwiniętą działalność gospodarczą z pozycji podmiotu znajdującego się w stanie niewypłacalności.
  Poza nowymi partnerami do zespołu SSW dołączył Michał Trzęsimiech – corporate finance manager w SSW Finance. Jego główną specjalizacją jest doradztwo transakcyjne, w tym finansowe due diligence. Brał udział w wielu transakcjach fuzji i przejęć (M&A) dotyczących podmiotów z różnych branż, pracując zarówno dla inwestorów strategicznych, jak i funduszy private equity. Zajmował się dywersyfikacją i pozyskiwaniem nowych źródeł finansowania przedsiębiorstw, m.in. z branży fintech.
Posiada doświadczenie w wycenie przedsiębiorstw i rachunkowości zarządczej. Doradzał przy pozyskiwaniu finansowania, a także budował modele finansowe. Sprawował również nadzór nad portfelem inwestycji zagranicznych. Zanim dołączył do SSW, zdobywał doświadczenie w działach doradztwa transakcyjnego firm z tzw. wielkiej czwórki. Jest członkiem ACCA.

 

„Skala i tempo rozbudowy naszej firmy konsekwentnie oddają kierunek biznesowy, w którym podążamy. Nadal rozbudowujemy kompetencje prawnicze w wybranych wyspecjalizowanych obszarach, a z drugiej strony poszerzamy zakres usług o doradztwo biznesowe, technologiczne, finansowe czy księgowe.” – stwierdza Barbara Lenarcik, dyrektor marketingu i rozwoju biznesu w SSW Pragmatic Solutions.

Wróć do