Planowanie sukcesji

Firmy rodzinne to siła napędowa wzrostu gospodarczego w niemal każdym kraju. Młode pokolenie wprowadza innowacje szybciej niż ich konkurencja.

W firmach rodzinnych największym wyzwaniem jest zachowanie równowagi pomiędzy realizacją celów biznesowych m.in. rozwoju, innowacyjności, a zachowaniem i przekazaniem wartości rodzinnych. Na całym świecie tylko jedna na trzy firmy rodzinne pomyślnie przechodzi proces zmiany pokolenia sterującego.

 

W czym możemy pomóc?

Jak przygotować kolejne pokolenie do przejęcia firmy? Co zrobić, aby sukces firmy przełożył się na sukces rodzinny?

 • W procesie planowania sukcesji opracowujemy koncepcję podziału pomiędzy spadkobierców aktywów, które wchodzą w skład masy spadkowej. Doradzamy przy reorganizacji aktywów przydzielonych spadkobiercom oraz przy restrukturyzacji majątku pod kątem zapewnienia jego sukcesji
 • Kiedy pojawia się kwestia planowania sukcesji? Taką sytuacją może być dążenie do zapewnienia kontynuacji działalności i zachowania spójności masy majątkowej w sytuacji rozbieżnych interesów i celów życiowych różnych spadkobierców lub brak naturalnego następcy chcącego kontynuować działalność. Innym bodźcem może być chęć ułożenia określanego grona sukcesorów w sposób odmienny od wynikającego z polskiego kodeksu cywilnego, czy dążenie do zbudowania trwałej platformy budującej pozycję majątkową rodziny w perspektywie pokoleniowej.
Jak przygotować kolejne pokolenie do przejęcia firmy? Co zrobić, aby sukces firmy przełożył się na sukces rodzinny?
 • Planowanie sukcesji w biznesie obejmuje przygotowanie i wdrożenie rozwiązań pozwalających na zarządzanie majątkiem oraz ustalanie mechanizmów transferu majątku na rzecz wskazanych sukcesorów. Rozwiązania takie mogą zostać wdrożone przy wykorzystaniu instrumentów przewidzianych przez przepisy polskiego prawa (np. testament), jak również przy użyciu instytucji funkcjonujących w zagranicznych jurysdykcjach (np. fundacja prywatna).
 • Jeżeli rozważasz ułożenie zasad sukcesji, pomożemy Ci przygotować plan, który pozwoli kompleksowo uregulować zasady przyszłego zarządzania majątkiem (także w ramach złożonych struktur kapitałowych, w których funkcjonują podmioty zagraniczne, fundusze inwestycyjne etc.) oraz zasady dziedziczenia uwzględniające specyfikę Twoich uwarunkowań rodzinnych, biznesowych i majątkowych, uwzględniając przy tym różne scenariusze dziedziczenia, w tym dziedziczenia wieloetapowego czy uzależnionego od spełnienia przez sukcesorów określonych warunków.
 • Czy Twoja firma się rozwija? Czy jesteś gotowy na zmiany w strukturze firmy? – Czy plan działania Twojej firmy jest aktualny i idzie za potrzebami wychodzącymi od rynku?
 • Jakie korzyści niesie za sobą planowanie sukcesji?
  • ciągłe dostarczanie zmotywowanych i wykwalifikowanych pracowników, którzy mogą wnieść nowe pomysły do firmy,
  zaangażowanie w rozwój indywidualny pracowników,
  • gotowość do ciągłości firmy i realizacji celów oraz projektów na długie lata, dzięki czemu pozycja firmy wzmacnia się w danej branży,
  • zgodność między wizją firmy i jej głównym charakterem oraz zasobami ludzkimi,
 • Sukcesja to również poprawa ogólnej opinii o pracodawcy i zapewnienie pracownikom, którzy są ważnym filarem w firmie tego, że o nich dbamy i zmieniamy się po to, aby praca również dla załogi przynosiła pozytywne efekty i odczucia.

Doświadczenie

Opracowaliśmy koncepcję podziału pomiędzy spadkobierców aktywów wchodzących w skład masy spadkowej po zmarłym polskim przedsiębiorcy o wartości przekraczającej 2 mld zł oraz zaplanowanie i wdrożenie reorganizacji aktywów przydzielonych niektórym ze spadkobierców;

Opracowaliśmy koncepcję podziału pomiędzy spadkobierców aktywów wchodzących w skład masy spadkowej po zmarłym polskim przedsiębiorcy, obejmującej różne klasy aktywów (w tym nieruchomości, inwestycje portfelowe oraz udziały i akcje w spółkach kontrolowanych przez spadkodawcę położone w zagranicznych jurysdykcjach), o wartości przekraczającej 550 mln PLN oraz późniejsza reorganizacja aktywów przydzielonych poszczególnym spadkobiercom;

Opracowaliśmy koncepcję optymalnego podatkowo rozwiązania revocable trust z siedzibą na Isle of Man i transferu środków do beneficjentów.

Skontaktuj się z nami

Wojciech Szczepaniak

Wojciech Szczepaniak

Chairman, Partner

Kontakt

więcej
Patrycja Goździowska

Patrycja Goździowska

Partner

Kontakt

więcej
dr Paweł Chyb

dr Paweł Chyb

Partner

Kontakt

więcej
Tomasz Wickel

Tomasz Wickel

Partner

Kontakt

więcej