Partnerstwo publiczno-prywatne

Partnerstwo publiczno-prywatne to formuła współpracy, która stwarza ogromne szanse i możliwości zarówno dla podmiotów z sektora publicznego, jak i dla prywatnego biznesu. Wielu uczestników rynku  zauważa w tej formie prowadzenia projektów swoją unikalną szansę — pomagamy im skutecznie ją wykorzystać. 

Nasze doradztwo opieramy nie tylko na znajomości przepisów, ale także na naszych doświadczeniach z pracy w sektorze zamówień publicznych i prywatnym biznesie. Prowadząc negocjacje umów o ppp potrafimy umiejętnie łączyć kompetencje branżowe z różnych sektorów gospodarki, a także odpowiadać na różne potrzeby podmiotów publicznych i prywatnych.

 

Partnerstwo publiczno-prywatne

Dla sektora publicznego:

 • efektywna realizacja zadań publicznych bez konieczności angażowania znacznych środków finansowych,
 • korzystanie z najlepszych doświadczeń i praktyk rynkowych sektora biznesowego,
 • uzyskanie dla społeczności lokalnych pozytywnych efektów realizacji przedsięwzięć.

Dla biznesu:

 • kolejne źródło potencjalnych zamówień,
 • długofalowe i stabilne przychody,
 • możliwość zdobycia interesujących z biznesowej perspektywy doświadczeń i referencji.

Dla gospodarki:

 • nowoczesne narzędzie rozwoju współpracy między sektorem publicznym, a przedsiębiorcami,
 • skuteczny element realizacji i zarządzania funkcjonowaniem usług publicznych,
 • element rozwoju ekonomicznego samorządów i społeczności lokalnych.

W czym możemy pomóc?

Pomagamy naszym klientom skutecznie ubiegać się o nawiązanie partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym m.in.:

 • budowa struktury własnościowej i zarządczej Partnera prywatnego,
 • utworzenie SPV,
 • wsparcie w przygotowaniu wniosku o dopuszczenie do postępowania,
 • przygotowanie wniosków o wyjaśnienie dokumentacji postępowania oraz uwag do projektu umowy o partnerstwie,
 • kompleksowe wparcie w trakcie negocjacji projektu umowy o partnerstwie,
 • wsparcie w przygotowaniu oferty i podpisaniu umowy,
 • doradztwo kontraktowe w trakcie realizacji partnerstwa.
 • Współpracujemy także z doradcami finansowymi wspierając klientów w przygotowaniu modelu finansowego projektu ppp i matrycy ryzyk oraz w kontaktach z bankami dotyczących finasowania projektów realizowanych w ramach PPP i ustanawiania niezbędnych zabezpieczeń.

Doświadczenie

Z powodzeniem reprezentowaliśmy naszych klientów w postępowaniach dotyczących partnerstwa w projektach dotyczących wybudowania i zarządzania obiektami użyteczności publicznej (budynkami sądów powszechnych oraz domami studenckimi) oraz transportu kolejowego.

Skontaktuj się z nami

Michał Bagłaj

Michał Bagłaj

Partner

Kontakt

więcej