Elektromobilność

Elektromobilność, jako nowy kierunek rozwoju niskoemisyjnego transportu drogowego, nabiera coraz większego rozpędu. Oznacza to nowe możliwości dla wszystkich podmiotów rozważających uczestnictwo w sektorze e-mobility w Polsce. Ocenia się, że zainteresowanie tym rodzajem transportu będzie z roku na rok wzrastać, co przełoży się na zwiększającą się liczbę zeroemisyjnych pojazdów poruszających się po naszych drogach.

Postępujący rozwój sektora e-mobility w Polsce niesie ze sobą nie tylko nowe możliwości, ale także obowiązki dla wielu podmiotów

Operatorzy systemów dystrybucyjnych

Deweloperzy

Samorządy

Podmioty zarządzające miejscami obsługi podróżnych (MOP)

Nowe regulacje w zakresie elektromobilności wprowadzają mechanizmy wspierające rozwój tego sektora na wielu płaszczyznach. Kluczowym elementem tego ekosystemu są dopłaty. Obejmują one swym zakresem zwłaszcza:

 • Dofinansowanie zakupu pojazdów (w tym wsparcie publicznego transportu zbiorowego),
 • Budowę infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych,
 • Wsparcie produkcji podzespołów wykorzystywanych w pojazdach elektrycznych czy infrastrukturze do ładowania tych pojazdów.

Do końca 2020 roku w wybranych gminach powinna powstać sieć ogólnodostępnych punktów ładowania. Co więcej, w nowopowstających budynkach zagwarantowane mają być warunki do budowy punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Przekłada się to na objęcie wybranych przedsiębiorców nowymi wymogami prawnymi, które z założenia mają się przyczynić do zwiększenia liczby kupowanych pojazdów elektrycznych.

Dofinansowanie działań mających się przyczynić do rozwoju ekosystemu e-mobility w Polsce związane będzie przede wszystkim z:

 • Budową lub rozbudową infrastruktury do ładowania pojazdów energią elektryczną,
 • Budową lub rozbudową infrastruktury do dystrybucji lub sprzedaży sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG),
 • Wsparciem zakupu nowych pojazdów wykorzystujących do napędu energię elektryczną,
 • Wsparciem publicznego transportu zbiorowego,
 • Przedsięwzięciami w zakresie wytwarzania biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych,
 • Wsparciem dla środków transportu wykorzystujących do napędu energię elektryczną, CNG lub LNG,
 • Finansowaniem programów edukacyjnych promujących wykorzystanie w transporcie napędów nisko- i zeroemisyjnych.

Nasi eksperci specjalizują się w doradztwie na rzecz sektorów z branży motoryzacyjnej, przedsiębiorstw energetycznych czy deweloperów. Posiadamy kompleksową wiedzę, która może stanowić istotną pomoc w rozwoju Państwa działań biznesowych. Aktywnie współpracujemy z Polskim Związkiem Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) realizując wspólne inicjatywy na rzecz rozwoju elektromobilności. Niedawnym przykładem jest raport „Niskoemisyjna mobilność”, w którym przedstawiliśmy aspekty najbardziej istotne z punktu widzenia sektora e-mobility w Polsce.

Pobierz Raport

Skontaktuj się z nami

Łukasz Karpiesiuk

Partner Więcej

Formularz kontaktowy

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe umieszczone przez Ciebie w formularzu przetwarzane są w celu umożliwienia kontaktu z nami. Szczegóły na temat tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności umieszczonej pod tym linkiem Polityka prywatności.  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów: