Program „Mój elektryk” – dopłaty do samochodów elektrycznych także bez limitu cenowego

W ramach wspierania elektromobilności 12 lipca br. ruszył rządowy program dopłat do zakupu lub leasingu samochodów elektrycznych „Mój Elektryk”.

Wsparciem objęto samochody napędzane wyłącznie silnikiem elektrycznym, o maksymalnej cenie zakupu 225 tys. zł brutto. Popularne hybrydy plug-in nie będą kwalifikowane do dofinansowania.

Na razie z programu mogą skorzystać jedynie osoby fizyczne. Dotacja w kwocie 18 750 złotych zostanie udzielona pod warunkiem, że w okresie 2 lat beneficjenci nie wykorzystają zakupionego samochodu w działalności gospodarczej. Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają podwyższone wsparcie do 27 000 zł. W tym wypadku zniesiono też warunek maksymalnej ceny auta.

Jeszcze w lipcu program „Mój elektryk” będzie rozszerzony o przedsiębiorców. Przewidziano dopłaty do finansowania pojazdów w ramach leasingu operacyjnego lub najmu długoterminowego. Ma to szczególne znaczenie dla przedsiębiorców szukających możliwości wykazania się zielonymi inwestycjami zgodnymi z unijną taksonomią. Poza samochodami osobowymi dofinansowanie obejmie również busy powyżej 8 osób, samochody dostawcze i ciężarowe. Przedsiębiorca otrzyma zwrot opłat początkowych do 30% kosztów kwalifikowanych, do 70 000 zł przy deklarowanym przebiegu con. 20 tys. km rocznie . Dzięki włączeniu instytucji leasingowych i banków w system dystrybucji środków z programu przedsiębiorca zawierając umowę leasingową otrzyma dotację już na etapie zawierania umowy.

Na realizację programu NFOŚiGW przeznaczył 500 mln zł, z czego 400 mln zł jest przewidziane dla przedsiębiorców i klientów instytucjonalnych. Dopłaty obowiązują dla pojazdów kupionych od 1 maja 2020 roku, a nabór wniosków jest przewidziany do 2025 lub do wyczerpania środków.

W przygotowaniu znajdują się kolejne rozwiązania mające na celu wspieranie elektromobilności:

  • W Krajowych Planie Odbudowy na lata 2020 – 2022 przewidziano wydatkowanie 1,1 mld euro na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie zrównoważonej mobilności. Przewiduje się również wsparcie dla rozbudowy stacji ładowania wzdłuż dróg sieci TEN-T, które to miałyby obsługiwać zarówno pojazdy transportu osobowego jak i zbiorowego. Zakres czasowy wsparcia finansowego przewidziano na lata 2020 – 2026 r., a przeznaczone ma zostać na ten cel ok 1 mld euro.
  • Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad projektem rozporządzenia , które wprowadzi dotacje do budowy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania wodoru. Dofinansowanie będzie mogło wynieść nawet 47 500 zł na instalacje o mocy do 150 kW. Ze wsparcia skorzystają przedsiębiorcy, samorządy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
  • Środki będzie można pozyskać także z pierwszej transzy z Funduszu Modernizacyjnego w ramach priorytetu „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej dla stacji ładowania samochodów elektrycznych”

SSW będzie informować o ogłoszeniu naborów w ramach pozostałych programów.

Wróć do