„Plan B polskiego snu o dopłatach do pojazdów elektrycznych” – artykuł w serwisie branżowym SAMAR

Na stronie Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR pojawił się artykuł Łukasza Bondaruka dotyczący poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Podstawowym celem projektu jest wprowadzenie zmian w zakresie istniejącego Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT). FNT został powołany do życia wraz z nowelizacją ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych pod koniec lipca 2018 r. Powołanie FNT miało stanowić znaczący postęp na drodze do realnego finansowego wsparcia przedsiębiorców (w późniejszej kolejności również osób fizycznych), którzy mogliby uzyskać bezzwrotne dopłaty do zakupionych pojazdów elektrycznych. Od tego czasu nie przełożyło się to jednak na możliwość skorzystania przez potencjalnych beneficjentów z dotacji na zakup pojazdów elektrycznych, jak i innych celów przewidzianych w tej ustawie. Brak możliwości uzyskania realnego wsparcia związany było z regulacjami szczegółowymi, jakie musiały zostać przedstawione przez ówczesnego ministra energii.

Obecnie procedowany w Sejmie projekt jest uzasadniany koniecznością uproszczenia, odbiurokratyzowania i przyśpieszenia finansowania ze środków publicznych rozwoju transportu niskoemisyjnego. Po wejściu w życie proponowanych zmian środki przeznaczone na określone cele z zakresu elektromobilności mają być wydatkowane sprawniej niż w ramach działania FNT.

Publikacja jest dostępna w branżowym serwisie SAMAR: LINK

Wróć do