Event

Jak sprzedać zieloną energię firmom przemysłowym?

Podczas seminarium „Nowelizacja ustawy OZE i innych ustaw” Dominik Strzałkowski (Partner w SSW) wraz z Grzegorzem Pizoniem (Counsel w SSW) i Rafałem Włodarskim (Senior Associate):

  • dokonają przeglądu stosowanych modeli umów corporate PPA z podziałem na kontrakty obejmujące fizyczną dostawę energii i tzw. umowy wirtualne;
  • skomentują istniejące dwa standardy umów stworzone przez Międzynarodowego Stowarzyszenia Swapów i Derywatów (ISDA) oraz opublikowane 18 czerwca przez Stowarzyszenie Europejskich Przedsiębiorców Energetycznych (EFET) we współpracy z RE-Source;
  • opowiedzą o możliwościach wdrożenia umów typu PPA i corporate PPA w polskich realiach i w przypadku firm o różnych profilach;
  • zwrócą uwagę na klauzule umów, istotne z punktu widzenia naszego rynku m.in. rozwiązanie umowy czy zmianę zasad w trakcie obowiązywania umowy ze względu na kondycję finansową partnera pośredniczącego w obrocie energią czy opóźnień w realizacji projektu;
  • przedstawią perspektywę odbiorców przemysłowych, które pozwolą zrozumieć producentom potrzeby odbiorców;
  • wyjaśnią, czy umowy corporate PPA będą mogły stanowić dodatkowe zabezpieczenie dla kredytów zaciąganych pod inwestycje realizowane w systemie aukcyjnym;
  • odpowiedzą na nurtujące gości pytania.

W dobie rosnącego popytu przemysłu na energię odnawialną umowy typu corporate PPPA stają się nieodłączną częścią biznesu OZE. To przyszłość finansowania najtańszych form produkcji zielonej energii. Dlatego każdy przedsiębiorca chcący inwestować w sektorach energii słonecznej i wiatrowej powinien zgłębić ten temat.

Warto uczyć się od tych, którzy dzielą się rzetelną wiedzę i dostarczają gotowe rozwiązania.

Więcej o wydarzeniu: link

Wróć do