Rafał Włodarski

Rafał Włodarski

Senior Associate


linked in

Radca prawny

Specjalizacja wiodąca

Energetyka

Energetyka

Rafał Włodarski, radca prawny, w swojej praktyce koncentruje się na korporacyjnej oraz regulacyjnej obsłudze prawnej spółek sektora energetycznego.
Posiada szerokie doświadczenie w zakresie negocjowania umów dla klientów polskich i zagranicznych, w tym kompleksowych umów sprzedaży i dystrybucji paliwa gazowego oraz energii elektrycznej, umów dotyczących świadczenia usług wiertniczych oraz pozostałych usług związanych z procesem poszukiwania i rozpoznawania węglowodorów.
Do obszaru jego specjalizacji należy również doradztwo prawne na rzecz spółek sektora energetycznego w transakcjach związanych ze sprzedażą spółek (share deal) oraz aktywów (asset deal), jak również doradztwo prawne w zakresie ustalania zasad współpracy wspólników (joint venture) oraz przeprowadzaniu kompleksowych analiz due diligence polegających na identyfikowaniu ryzyk prawnych związanych z prowadzoną przez klientów działalnością.
Rafał Włodarski reprezentuje również spółki sektora energetycznego w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych.
Przed dołączeniem do SSW Pragmatic Solutions przez ponad 10 lat współpracował z czołowymi kancelariami prawniczymi w Polsce, gdzie jako członek zespołów Energy & Natural Resources, Corporate/M&A oraz Banking&Finance uczestniczył w szeregu kluczowych transakcji na polskim rynku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz został wpisany na listę radców prawnych w 2013 roku po ukończeniu aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.