Informacje o przymusowym wykupie akcji WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. zostały podane do wiadomości publicznej.

Informacje o przymusowym wykupie akcji WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. zostały podane do wiadomości publicznej. SSW Pragmatic Solutions pełniła funkcję doradcy prawnego akcjonariuszy.

Akcjonariusze WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi („Emitent”) ogłosili swój zamiar nabycia akcji Emitenta w formie przymusowego wykupu zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej.
Podczas przymusowego wykupu akcjonariusze zamierzają nabyć 1 838 484 akcje, tzn. 9,03% akcji Emitenta.

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. to licencjonowany broker ubezpieczeniowy. Spółka została założona w 2006 r. Akcje Emitenta notowane są na rynku NewConnect.

Zespołem projektowym zarządzał dr Szymon Okoń (partner SSW) przy wsparciu Dawida Brudzisza (associate).

Wróć do