dr Joanna Tomaszewska

dr Joanna Tomaszewska

Partner


linked in
Dane osobowe, własność intelektualna, TMT

dr Joanna Tomaszewska, radca prawny, specjalizuje się w zagadnieniach ochrony danych osobowych, nowych technologii, komunikacji elektronicznej. Doradza również w zakresie prawa mediów i reklamy, prawa własności intelektualnej, w szczególności w zakresie praw autorskich. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dla klientów polskich oraz zagranicznych grup kapitałowych w odniesieniu do projektów realizowanych w różnych sektorach gospodarki.

Jest dedykowaną specjalistką w obszarze ochrony prywatności w Polsce i doradztwa z zagadnień przetwarzania danych osobowych w wymiarze paneuropejskim. Opiniuje procesy biznesowe i rozwiązania informatyczne z perspektywy zgodności z przepisami ochrony danych osobowych, komunikacji elektronicznej, praw na dobrach niematerialnych. Ma praktykę w reprezentowaniu klientów w postępowaniach administracyjnych przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (dzisiejszy Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, PUODO), w tym w kontekście prowadzonych kontroli regulatora. Prowadzi programy compliance działalności biznesowej z perspektywy prawa ochrony danych osobowych (w tym zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, tj. RODO i przepisami sektorowymi). Sporządza i weryfikuje dokumentację wewnętrzną związaną z przetwarzaniem danych osobowych, w tym polityki prywatności, procedury wewnętrzne i dokumentowania obowiązków wynikających z RODO pod kątem zasady oceny ryzyka i zasady rozliczalności. Świadczy pomoc prawną w zakresie przepływów danych w grupie kapitałowej, w tym w relacji powierzenia danych, udostępniania danych i spełnienia wymogów transferowych do państw trzecich. Doradza na styku relacji ochrony danych osobowych i przepisów szczególnych, takich jak prawo pracy, ochrona danych w marketingu, kwestie konsumenckie, zamówienia publiczne, AML, tajemnice zawodowe, ochrona zdrowia. Monitoruje na bieżąco podejście PUODO oraz Europejskiej Rady Ochrony Danych do różnych aspektów przetwarzania danych osobowych. Prowadzi dla przedsiębiorców sektorowe szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Joanna jest częstym prelegentem w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych i autorem publikacji branżowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych w tym zakresie.

 

Joanna jest koordynatorem  Pro Bono  w SSW Pragmatic Solutions.

Wybrane projekty

Prowadziła doradztwo prawne w zakresie przetwarzania danych osobowych w kontekście zatrudnienia, w tym w sprawie przetwarzania tzw. danych wrażliwych, opracowywała regulacje wewnętrzne dotyczące m.in. wykorzystania sprzętu komputerowego, użytkowania mediów społecznościowych i internetu w firmie, doradzała w sprawie nadzoru (e-maile, CCTV, GPS), wdrażania systemów powiadamiania o nieprawidłowościach wewnętrznych (whistle-blowing hotline) w spółkach branży ubezpieczeniowej i farmaceutycznej.

Nadzorowała pod kątem prawnym promocje sprzedażowe, w tym programy lojalnościowe i motywacyjne, weryfikowała zgodność materiałów reklamowych z prawem, doradzała w sprawie wykorzystania wizerunku w kampaniach reklamowych i przygotowała umowy o przeniesieniu praw autorskich, umowy licencyjne, umowy sponsorskie dla jednej z większych polskich firm odzieżowych.

Prowadziła kompleksowe doradztwo w zakresie spełnienia wymogów rejestracji zbiorów danych przedsiębiorców w rejestrze zbiorów danych prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wyznaczania administratora bezpieczeństwa informacji, wdrażania dokumentacji związanej z bezpieczeństwem danych oraz przepływem danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy w imieniu spółek sektora medycznego, finansowego, nieruchomościowego, ogrodniczego.

Prowadziła procesy due diligence stanowiące część transakcji fuzji i przejęć w celu dokonania oceny ryzyka związanego z własnością intelektualną, kwestii dotyczących nowych technologii i informacji prawnie chronionych, danych osobowych m.in. w odniesieniu do jednego z większych polskich centrów handlowych.

Prowadziła doradztwo w sprawie prawnych aspektów działalności prowadzonej w internecie – w tym doradztwo w sprawie usług elektronicznych, nieuczciwej konkurencji i praw konsumenckich dla sklepów internetowych.