Family Office

Zależy nam, aby nasi klienci w jednym miejscu uzyskali pełną pomoc w obsłudze różnorodnych składników swojego mienia – od aktywów finansowych, poprzez nieruchomości czy spółki działające w różnych jurysdykcjach.

Podstawowym celem, jaki przed sobą stawiamy, jest całościowa obsługa, administrowanie i zarządzanie fundacją rodzinną.

Klienci, którzy powierzają nam w opiekę swój majątek mogą skoncentrować się na tym, co dla nich najważniejsze. Zapewniamy pełne spektrum usług, od najprostszej administracji po doradztwo strategiczne i obsługę transakcyjną, a wszystkie nasze działania mają na celu ochronę interesów oraz zapewnienie spokoju i wygody dla fundatora i beneficjentów.

Oferujemy rozwiązania w formule one-stop-shop, które zapewniają kompleksową obsługę fundacji rodzinnej, w tym:

 • Strukturyzacja i rejestracja – analiza założeń i celów;
 • Zarządzanie – Corporate Management Services
 • Administracja – Corporate Administration Services
 • Planowanie podatkowe
 • Bankowość prywatna i korporacyjna – doradztwo transakcyjne

Usługi dodatkowe – wirtualne biuro, zarządzanie korespondencją, produkty bankowości prywatnej we współpracy z wiodącymi globalnymi bankami. Więcej szczegółów na stronie Fundacja rodzinna.

Dla każdego klienta SSW Family Office prowadzi szczegółowy rejestr składników majątku oraz wszelkich zmian z nim związanych. Na jego podstawie przygotujemy raporty, które w zależności od potrzeb obejmują:

 • Kompleksowe zestawienie posiadanych aktywów oraz ich zmiany w czasie
 • Zestawienie wydatków inwestycyjnych dla poszczególnych projektów, kalkulację stopy zwrotu z inwestycji
 • Kalkulację wartości rynkowej posiadanych aktywów
 • Prognozowanie przepływów pieniężnych w ramach posiadanej struktury majątku

Format, zawartość i częstotliwość raportów jest dostosowana do potrzeb klienta. Zestawienia te są cennym źródłem informacji na temat płynności, koncentracji terytorialnej i ułatwią podjęcie kolejnych decyzji inwestycyjnych.

W czym pomagamy

 • Virtual office
  • Elastyczna Umowa Spółki;
  • Rejestracja w KRS;
  • Minimalny wymagany prawem kapitał;
  • NIP i Regon;
  • Aktualne księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe.
 • Obsługa księgowa polskich podmiotów nieoperacyjnych
  • Prowadzenie dokumentacji korporacyjnej;
  • Obsługa zgromadzeń wspólników;
  • Zakładanie, likwidowanie spółek;
  • Rejestracja i aktualizacje w KRS.
 • Corporate secretary – bieżąca obsługa korporacyjna spółek
  • Zapewnienie adresu rejestrowego;
  • Odbieranie korespondencji przychodzącej;
  • Przekazywanie korespondencji na wskazany adres;
  • Bieżące informowanie o ważnych przesyłkach;
  • Udostępnienie linii faksowej/telefonicznej;
  • Założenie i utrzymanie firmowej skrzynki email;
  • Reprezentowanie spółki przez członka zarządu, prokurenta lub pełnomocnika.