Accounting

Księgowość stanowi niezbędny element do funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Dzięki nowoczesnym technologiom, możliwe jest świadczenie usług księgowych bez względu na miejsce wykonywania działalności.

Zapewniamy profesjonalną obsługę księgową, kadrową i podatkową. W naszej pracy stosujemy nowoczesne procesy i korzystamy z rozwiązań technologicznych na najwyższym poziomie.

Każdorazowo ofertę opracowujemy z uwzględnieniem specyfiki klienta i jego indywidualnych potrzeb tak, by była „uszyta na miarę” przy zachowaniu poufności danych i bezpiecznego obiegu informacji.

W czym pomagamy

Transakcje bankowe

  • Otwarcie, prowadzenie oraz zamknięcie rachunków bankowych dla spółki;
  • Aktualizacja danych w banku w przypadku zmiany nazwy, adresu, reprezentacji spółki;
  • Założenie lokat bankowych;
  • Raportowanie o stanie konta bankowego, przygotowanie historii rachunków oraz wyciągów bankowych;
  • Złożenie i archiwizacja dokumentacji bankowej;
  • Przygotowanie płatności w systemach bankowych;
  • Na życzenie klienta – podpisanie i wykonanie płatności z konta bankowego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.