Wojciech specjalizuje się w prowadzaniu skomplikowanych sporów podatkowych. Zajmuje się reprezentowaniem klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach dotyczących wszystkich rodzajów podatków.

Ma doświadczenie w sprawach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań karnoskarbowych.

Poza tym zajmuje się doradztwem w zakresie europejskiego i polskiego prawa pomocy publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia sporów.

Pokaż więcejPokaż mniej

Edukacja

  • Prawo, Uniwersytet Warszawski, studia magisterskie

Języki

  • Angielski

Wybrane doświadczenia

  • Reprezentowanie z sukcesem klienta z branży paliwowej w sporze. Wobec klienta zostały wydane decyzje (na ponad 150 mln zaległości podatkowej w VAT) opierające się w dużej części na rozstrzygnięciach wydanych wobec innych podmiotów, które, co więcej, dotyczyły innych okresów rozliczeniowych
  • Doradztwo na rzecz spółki z branży FMCG w zakresie uzyskania decyzji o wsparciu na realizację nowej inwestycji mającej na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji
  • Doradztwo na rzecz spółki biotechnologicznej w zakresie pomocy publicznej dotyczące dokapitalizowania spółki w świetle kryteriów trudnej sytuacji ekonomicznej
  • Doradztwo na rzecz MFO w zakresie uzyskania decyzji o wsparciu na utworzenie nowego zakładu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji