Wojciech specjalizuje się w prowadzaniu skomplikowanych sporów podatkowych. Zajmuje się reprezentowaniem klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach dotyczących wszystkich rodzajów podatków. Ma doświadczenie w sprawach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań karnoskarbowych. Poza tym zajmuje się doradztwem w zakresie europejskiego i polskiego prawa pomocy publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia sporów.

Pokaż więcejPokaż mniej

Edukacja

  • Prawo, Uniwersytet Warszawski, studia magisterskie

Języki

  • Angielski

Wybrane doświadczenia

  • Reprezentowanie z sukcesem klienta z branży paliwowej w sporze. Wobec klienta zostały wydane decyzje (na ponad 150 mln zaległości podatkowej w VAT) opierające się w dużej części na rozstrzygnięciach wydanych wobec innych podmiotów, które, co więcej, dotyczyły innych okresów rozliczeniowych
  • Doradztwo na rzecz spółki z branży FMCG w zakresie uzyskania decyzji o wsparciu na realizację nowej inwestycji mającej na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji
  • Doradztwo na rzecz spółki biotechnologicznej w zakresie pomocy publicznej dotyczące dokapitalizowania spółki w świetle kryteriów trudnej sytuacji ekonomicznej
  • Doradztwo na rzecz MFO w zakresie uzyskania decyzji o wsparciu na utworzenie nowego zakładu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji
Powiązane aktualności
Zmiana formy opodatkowania a uprawdopodobnienie złożenia oświadczenia (CEIDG). Sprawa klienta zakończona sukcesem
Taxpresso
Podanie PESEL jest wymogiem formalnym skargi do sądu administracyjnego 
Taxpresso
Koniec z zabezpieczaniem sankcji VAT
Taxpresso
Członek zarządu może odpowiadać za zaległości podatkowe Spółki – decyduje liczba zobowiązań
Taxpresso
Gdy skarbówka się zagalopuje – czyli czego nie musisz ujawniać, gdy jesteś „tylko” sprawdzany
Taxpresso
Zwolnienie infrastruktury kolejowej z podatku od nieruchomości nie stanowi pomocy publicznej – prawnicy SSW uzyskali “cenny” wyrok sądu administracyjnego
Aktualności
Kiedy rozliczyć VAT z tytułu świadczeń jednorazowych
Taxpresso
Alert podatkowy – Podatnik nie może być obciążany sankcją VAT jeżeli wystąpi z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty
Taxpresso
Alert podatkowy – Podatnik nie może być obciążany sankcją VAT jeżeli wystąpi z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty
Aktualności
SSW doradzało Avallon przy sprzedaży Novo Tech dla Constantia
Transakcje
Polski Ład a rozbudowa zakładu w Polskiej Strefie Inwestycji: Nowy przepis nie uchyla starej interpretacji ogólnej
Aktualności
Art. 199a Ordynacji podatkowej nie jest klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania
Aktualności
Nowy Rok – Nowe Reguły w Polskiej Strefie Inwestycji
Aktualności
Nareszcie jest! Rusza program PFR dla dużych przedsiębiorstw
Aktualności
KE mówi tarczy: TAK
Aktualności
WSA: Sukcesja przedsiębiorstwa bez VAT
Aktualności
Sukces procesowy SSW: Dofinansowanie bez kwestionowania decyzji wojewody
Aktualności