Monika specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego oraz w procesie karnym. Ma doświadczenie w egzekucji i windykacji należności cywilnoprawnych oraz w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych oraz z tytułu zadośćuczynienia.

Doradza w rozwiązywaniu sporów na tle umów kredytów powiązanych z walutą obcą oraz rozliczenia tych umów, a także dochodzenia przez strony dodatkowych roszczeń związanych z takimi umowami. Doradza również w rozwiązywaniu sporów pomiędzy członkami spółdzielni mieszkaniowych oraz w postępowaniach z zakresu prawa spadkowego.

Pokaż więcejPokaż mniej

Edukacja

  • Prawo, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, studia magisterskie

Języki

  • Angielski

Wybrane doświadczenia

  • Doradztwo w postępowaniach o zapłatę w sprawach z zakresu ubezpieczeń na życie i zdrowie oraz ubezpieczeń OC i AC
  • Udział w postępowaniach o zapłatę dochodzony przez uczelnie wyższą w sprawach związanych z jej bieżącym funkcjonowaniem
  • Doradztwo w postępowaniach karnych z zakresu przestępstwa zniesławienia przy uwzględnieniu specyfiki spraw, w których zastosowanie mogą mieć przepisy prawa prasowego oraz w sprawach w przedmiocie ochrony dóbr osobistych
  • Udział w postępowaniach karnych z zakresu przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, w tym doradztwo w przedmiocie możliwości skorzystania z instytucji prawa karnego związanych z poddaniem sprawcy próbie
  • Doradztwo w szeregu cywilnych postępowań egzekucyjnych prowadzonych na rzecz wierzyciela będącego jednostką samorządu terytorialnego
  • Udział w postępowaniach cywilnych z zakresu spraw wynikających z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw rozwodowych, o podział majątku wspólnego, majątku dorobkowego, o ustalanie kontaktów z małoletnimi
Pokaż więcejPokaż mniej
  • Doradztwo w sprawach z zakresu prawa spadkowego, w szczególności w postępowaniach powiązanych z dziedziczeniem testamentowym dotyczących spraw o zachowek, ustalenia treści testamentu
  • Doradztwo na rzecz BNP Paribas Bank Polska, PKO BP, BOŚ, mBank w zakresie sporów na tle umów kredytów powiązanych z walutą obcą oraz rozliczenia tych umów, a także dochodzenia przez strony dodatkowych roszczeń związanych z takimi umowami