Michał specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa ochrony środowiska i procesu inwestycyjnego.

Współpracował przy licznych badaniach prawnych due diligence projektów z sektora energetyki, w tym przedsięwzięć odnawialnych źródeł energii, a także przy bieżącym doradztwie i sporządzaniu opinii prawnych z zakresu prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjno-budowlanego, planowania przestrzennego, gospodarki odpadami czy prawa geologicznego i górniczego.

Publikuje artykuły naukowe oraz bierze czynny udział w konferencjach naukowych z obszaru prawa ochrony środowiska i energetyki odnawialnej.

Pokaż więcejPokaż mniej

Edukacja

 • Prawo, Uniwersytet Warszawski, w trakcie studiów
 • Szkoła Prawa Brytyjskiego organizowana przez British Law Centre pod auspicjami Uniwersytetu Cambridge
 • Program Environmental Law & Policy, Uniwersytet Neapolitański im. Fryderyka II
 • Stypendysta Akademii Energii Fundacji im. Lesława A. Pagi.

Języki

 • Angielski

Artykuły naukowe

 • Rozporządzenie Rady (UE) 2022/2577 jako przykład szybkiego reagowania legislacyjnego w sytuacjach kryzysowych, „Prawo i polityka energetyczna Unii Europejskiej”, Poznań 2023
 • Ewolucja ustroju organów ochrony środowiska na ziemiach polskich, „Historia ustroju państwa polskiego. Wybrane zagadnienia”, Poznań 2023
 • Hybrydowe sądownictwo karne na przykładzie Sądu Specjalnego dla Sierra Leone i procesu Charlesa Taylora, „Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne” 42, Wrocław 2023
 • The Sino-European relations in the field of energy with particular emphasis on the EU-China Energy Cooperation Platform (ECECP), “Biuletyn Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej” 5, Lublin 2021

Konferencje naukowe

 • „Bezpieczeństwo środowiskowe a bezpieczeństwo energetyczne w dobie kryzysu: ujęcie prawne” (współautor) Księga Posterów VIII Konferencji Naukowej “Bezpieczeństwo Energetyczne. Filary i perspektywa rozwoju” Maj 2023, Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza
 • „Offshore a prawo morza. Uwarunkowania prawne wznoszenia farm wiatrowych w polskich obszarach morskich”, OKN Prawo morza – współczesne problemy i zagrożenia, Grudzień 2022, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • “Planned amendments of Polish energy cluster laws – a step towards innovative green energy?”, International Conference “Infinite Dimensions – International Innovation Summit”, May 2022, University of Warsaw & China University of Political Science and Law
 • “The Sino-European Relations in the Field of Energy with Particular Emphasis on the EU-China Energy Cooperation Platform (ECECP)”, International Conference “Between China and Europe – Energy for future Earth”, April 2021, University of Warsaw

Główne obszary

Wybrane doświadczenia

 • Reprezentacja inwestora przed organami gminy w postępowaniu planistycznym w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (budowa obiektu usługowego)
 • Udział w procesach due diligence farm fotowoltaicznych i innych instalacji wytwórczych o mocy łącznej ponad 1 GW w zakresie pozwoleń wymaganych w procesie inwestycyjnym
 • Przygotowanie analizy prawnej w zakresie samowoli budowlanej farmy fotowoltaicznej
 • Wsparcie zespołu przy obsłudze prawnej jednej z największych fuzji w historii polskiego rynku energetycznego