Malwina specjalizuje się w prowadzeniu postępowań karnych, w ramach których świadczy pomoc prawną zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i postępowania sądowego oraz postępowania wykonawczego. Prowadzi sprawy karne z zakresu przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym, przestępstw przeciwko mieniu, przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstw z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa zamówień publicznych oraz prawa autorskiego. Malwina doradza klientom również w zakresie spraw cywilnych, w szczególności doradza instytucjom finansowym w sporach prowadzonych z udziałem konsumentów.

Pokaż więcejPokaż mniej

Edukacja

 • Prawo karne materialne i procesowe, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, studia podyplomowe
 • Prawo dowodowe zorganizowane, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, studia podyplomowe
 • Prawo, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, studia magisterskie

Języki

 • Angielski

Wybrane doświadczenia

 • Doradztwo na rzecz pokrzywdzonego w sprawie dotyczącej wprowadzenia w błąd co do podmiotu na rzecz, którego należy realizować płatności za wykonane usługi
 • Doradztwo na rzecz dostawcy w sprawach dotyczących niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w oparciu o zawarte umowy dostawy z uwagi na wprowadzenie w błąd co do woli realizacji przez odbiorcę tak zawartych umów
 • Doradztwo na rzecz producenta w sektorze przemysłowym w sprawach związanych z fałszowaniem podlegających ochronie znaków towarowych producenta
 • Udział w postępowaniach karnych, których przedmiotem było rozstrzygnięcie odpowiedzialności karnej co do przestępstw związanych z zarzutem działania zorganizowanych grup przestępczych
 • Udział w szeregu postępowań karnych z zakresu tzw. white collar crimes
 • Reprezentacja poszkodowanych w sporach o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu wypadków komunikacyjnych, których łączna wartość przedmiotu sporu przekraczała 20 mln PLN
 • Doradztwo na rzecz BNP Paribas Bank Polska, PKO BP, mBank, BOŚ w zakresie sporów na tle umów kredytów powiązanych z walutą obcą oraz rozliczenia tych umów, a także dochodzenia przez strony dodatkowych roszczeń związanych z takimi umowami
Powiązane aktualności