Honorata jest odpowiedzialna  za doradztwo i wsparcie w obszarze zasobów ludzkich. Ma doświadczenie zarówno w miękkim jak i twardym HR. Główne obszary kompetencji to m.in. opracowywanie, implementacja i nadzór nad procedurami HR, prowadzenie procesów rekrutacji i zatrudniania, koordynacja i współorganizowanie szkoleń, współpraca z menadżerami średniej i wyższej kadry kierowniczej w zakresie przeszeregowań i awansów pracowniczych, przygotowywanie i nadzór nad budżetem, prowadzenie działań w zakresie rozwoju pracowników, prowadzenie działań EB.

 

Główne obszary