Jesień pod znakiem innowacji technologicznych w SSW: bonusy dla innowacyjnych pracowników, finansowanie projektów legaltechowych i taxtechowych

Nasza kancelaria wdrożyła program bonusowy o wdzięcznej nazwie „Enhancing Innovation” w ramach którego oferuje swoim współpracownikom szybki proces analizy i wdrożenia ich pomysłów na innowacje technologiczne oraz gwarantuje im 10% zysków lub oszczędności generowanych przez takie rozwiązania przez cały okres pracy w kancelarii.  

Jak działa program? 

Każda propozycja wysłana przez współpracowników SSW jest w pierwszej fazie weryfikowana przez zespół Innovation & Technology. Następnie trafia do fazy warsztatowej, podczas której w trybie design thinking poddawana jest obróbce produktowej. Po niej projekt prezentowany jest zarządowi i oceniany. 

 SSW uchyla rąbka tajemnicy o naturze projektu: 

Program bonusowy stworzono w formule, która nie tylko pozwala zainteresować i zaktywizować współpracowników, ale również skutecznie zachęcić ich do związania się z kancelarią na dłuższy czas. – Przewiduje ona, że współpracownik otrzymywać będzie bonus przez cały czas trwania jego współpracy z SSW, w wysokości uzależnionej od przychodów i znanych, ustalonych w biznes planie projektu kosztów, bez żadnych warunków pisanych tzw. małym druczkiem. Przy tak przyjętych, prostych i przejrzystych założeniach, jestem przekonany o tym, że program ten ma szansę stać się sztandarowym benefitem SSW i przyciągać osoby, które dzięki swojemu zaangażowaniu i pomysłowości nie tylko zrealizują swoje wizje, ale też sfinansują mniejsze i większe marzenia.

Kto jest odpowiedzialny za projekt po stronie SSW? 

Zespół Innovation & Technology, odpowiedzialny za projekt wraz z zespołem HR podzielony jest kompetencyjnie na wewnętrzny i zewnętrzny. Zespół wewnętrzny ma na celu utrzymanie, aktualizację i rozbudowę rozwiązań technologicznych wspierających usprawnienia wewnętrznych procesów. Drugi zespół nastawiony jest na poszukiwanie, analizę i w dalszej kolejności rozwój produktów technologicznych w zakresie prawa i podatków, mogących wspierać klientów SSW. 

Rozwiązanie to pozwala na efektywne zarządzanie projektami informatycznymi na każdym etapie, a także optymalizowanie i automatyzację procesów biznesowych. Jesteśmy także otwarci na korzystanie ze wsparcia z dostawcami zewnętrznymi – softwarehouse’ami.  

W Zespole Enhancing Innovation pracują eksperci o różnych kompetencjach, zdolni do efektywnego zarządzania projektami technologicznymi oraz optymalizacji i automatyzacji procesów biznesowych. 

W naszym mniemaniu digitalizacja to podstawa. Nie tylko z założenia usprawnia działalność firmy, ułatwia funkcjonowanie, czy oszczędza czas, ale zdecydowanie wpływa na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. W dzisiejszym świecie nikt nie ma co do tego wątpliwości.

dodaje dyrektor HR kancelarii SSW Sylwia Legucka-Kosydar.  

Miesiąc działania programu

Program Enhancing Innovation funkcjonuje od 15 sierpnia 2022 roku i zgłoszono już do niego 16 propozycji. Spośród nich, jedna przeszła pełen proces design thinking i po pozytywnej decyzji zarządu, jest obecnie w fazie konsultacji z dostawcami, którzy będą realizować prace programistyczne. Kolejne dwie oczekują na finalne potwierdzenia założeń i zostaną przedłożone do oceny. Cztery propozycje zostały skierowane do wewnętrznej realizacji, natomiast pozostałe znajdują się w fazie warsztatowej. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Legal Business Polska. 

Wróć do