Ewa specjalizuje się w postępowaniach sądowych oraz w prawie karnym. Zajmuje się również postępowaniami karnoskarbowymi, przed sądami wszystkich instancji, a także Sądem Najwyższym. Ma doświadczenie w procesach dot. przestępstw gospodarczych, oszustw, kradzieży mienia, zorganizowanych grup przestępczych, handlu narkotykami i towarami bez akcyzy reprezentując zarówno oskarżonych jak i pokrzywdzonych. Obecnie specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych reprezentując Banki w sprawach z udziałem konsumentów. Wykorzystuje umiejętności negocjacyjne zdobyte w toku wieloletniej praktyki sądowej, doprowadzając do polubownego rozwiązywania sporów. Bierze udział w projektach wykorzystujących nową technologię i sztuczną inteligencję, wdrażając rozwiązania usprawniające prace prawników.

Pokaż więcejPokaż mniej

Edukacja

  • Prawo, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, studia magisterskie
  • Mediacje sądowe i pozasądowe, Akademia Profesjonalnego Mediatora, Kurs

Języki

  • Angielski

Wybrane doświadczenia

  • Zarządzanie projektem dot. sporów z konsumentami, reprezentacja jednego z największych banków w Polsce
  • Udział w projekcie wdrażającym automatyzację dokumentów w sporach masowych w celu optymalizacji pracy prawnika, polegającym na zakodowaniu powtarzalnych treści pism procesowych
  • Udział w mediacjach i negocjacjach prowadzonych z udziałem Komisji Nadzoru Finansowego
  • Reprezentowanie spółki z branży handlu kryptowalutami w zakresie odpowiedzialności karnej osób odpowiedzialnych za wdrażanie procedur związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy