Dawid specjalizuje w doradztwie na rzecz przedsiębiorstw górniczych i energetycznych. Ma doświadczenie w prowadzeniu projektów związanych z uzyskiwaniem i wykonywaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż.

Doradza z zakresu zagospodarowania przestrzeni oraz na każdym etapie procesu inwestycyjno-budowlanego. Wspiera klientów w sprawach dotyczących ochrony środowiska, w tym w procesie uzyskiwania wymaganych zezwoleń.

Zajmuje się także doradztwem w zakresie gospodarki odpadami. Zrealizował wiele innowacyjnych projektów dotyczących zmiany statusu odpadu oraz uznania odpadów za produkt uboczny procesu produkcyjnego.

Świadczy również pomoc prawną związaną z projektowaniem i realizacją projektów OZE, w tym elektrowni wiatrowych, fotowoltaicznych i biogazowni.

Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami, a także w toku prac legislacyjnych.

Pokaż więcejPokaż mniej

Edukacja

 • Doktor nauk prawnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Nostryfikacja dyplomu uzyskanego za granicą, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • London School of Economics and Political Science, LLM
 • University of Edinburgh, LLB

Języki

 • Angielski

Główne obszary

Inne obszary

Wybrane doświadczenia

 • Bieżące doradztwo prawne na rzecz międzynarodowych grup górniczych i energetycznych we wszelkich kwestiach dot. prowadzenia działalności geologicznej i górniczej w Polsce [projekt trwa]
 • Reprezentowanie międzynarodowej grupy wydobywczej w precedensowym sporze dotyczącym udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż metali [projekt trwa]
 • Doradztwo na rzecz polskiej grupy wydobywczej w postępowaniu dot. zatwierdzenia dokumentacji geologicznej i ochrony złóż w aktach planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • Prowadzenie badań due diligence w zakresie oceny zgodności projektów OZE z regulacjami prawa ochrony środowiska oraz przepisami dotyczącym planowania i zagospodarowania przestrzennego [projekty trwają]
 • Świadczenie usług doradztwa prawnego w projektach związanych z możliwością przemysłowego wykorzystania odpadów jako produktów ubocznych procesów produkcyjnych oraz paliwa wytwarzanego z odpadów
 • Prowadzenie wykładów na licznych konferencjach i warsztatach na temat prawa geologicznego górniczego, energetycznego, ochrony środowiska oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego
Powiązane aktualności