Agnieszka specjalizuje się w prawie energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii. Zajmuje się przeprowadzaniem i koordynowaniem badań due diligence farm wiatrowych i paneli PV, w szczególności analizowaniem dokumentacji dotyczącej zagadnień korporacyjnych, nieruchomościowych, budowlanych i energetycznych, w tym również pod finansowanie w formule project finance. Ma również doświadczenie we wspieraniu spółek paliwowych przed Urzędem Regulacji Energetyki, w szczególności w zakresie ubiegania się o koncesję na obrót paliwami, a także postępowaniach związanych z wpisem do Rejestru Podmiotów Przywożących.

Pokaż więcejPokaż mniej

Edukacja

  • Prawo, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia magisterskie

Języki

  • Angielski
  • Francuski

Główne obszary

Inne obszary

Wybrane doświadczenia

  • Przeprowadzenie i koordynowanie badań due diligence i sporządzenie raportów z badań due diligence, doradztwo transakcyjne oraz bieżące doradztwo prawne na rzecz spółek projektowych na 4 etapach rozbudowy portfela farm fotowoltaicznych obejmujących łącznie 100 projektów o łącznej mocy 95 MW na rzecz NextEnergy Capital Group
  • Doradztwo przy pozyskaniu finansowania w formule project finance dla spółek z grupy wpd europe oraz bieżąca ich bieżąca obsługa prawna
  • Przeprowadzenie i koordynowanie badań due diligence i sporządzenie raportów z badań due diligence farm fotowoltaicznych dla renomowanej duńskiej spółki z branży OZE
  • Doradztwo Baltic Power przy finansowaniu i rozwoju projektu off-shore, w szczególności poprzez uczestnictwo w konsultacjach dotyczących umowy na sprzedaż energii (Power Purchase Agreement)