Marek specjalizuje się w kwestiach compliance i regulacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem rynków finansowych, prawa bankowego i ubezpieczeniowego. Przed dołączeniem do SSW przez wiele lat pracował w Państwowym Banku Kredytowym (później Powszechny Bank Kredytowy, Bank Przemysłowo-Handlowy). Pełnił również funkcję dyrektora Departamentu Prawnego w Banku Ochrony Środowiska, zasiadając jednocześnie w radzie nadzorczej domu maklerskiego tego banku
– DM BOŚ.

Marek ma unikalne doświadczenie zdobyte podczas pracy w polskich organach nadzoru finansowego. Był zastępcą dyrektora Departamentu Prawno-Licencyjnego w Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, a następnie dyrektorem Departamentu Prawno-Regulacyjnego w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.

W Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego doradzał w sprawach związanych m.in. ze zmianami statutów banków oraz ich łączeniem. Odpowiadał również za nadzór nad postępowaniami w sprawie nałożenia sankcji na podmioty finansowe oraz kontrole zgodności z przepisami AML.

Reprezentował Komisję Nadzoru Finansowego w pracach legislacyjnych Komitetu Stałego Rady Ministrów oraz w trakcie prac w komisjach sejmowych.
Marek w szczególności uczestniczył w pracach nad implementacją przepisów dyrektywy PSD w Polsce. Brał również udział w pracach nad ustawą o Komitecie Stabilności Finansowej. Po powołaniu Komitetu Stabilności Finansowej uczestniczył w jego posiedzeniach jako przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego.