Marek specjalizuje się w prawie rynku finansowego, w tym w szczególności w prawie bankowym i ubezpieczeniowym.

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako wykładowca w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Warszawskiego, równolegle będąc związany z obsługą prawną banków, redaktor naczelny działu wydawnictw prawniczych Domu Wydawniczego ABC, pracownik kontroli skarbowej, a następnie Urzędu Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, ostatnio na stanowisku Dyrektora Zarządzającego Pionem Prawno-Legislacyjnym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Ma bogatą wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa i postępowania karnego oraz administracyjnego (w szczególności w sprawach związanych z rynkiem finansowym i ubezpieczeniowym), występował jako pełnomocnik w wielu postępowaniach sądowych, zwłaszcza sądowo-administracyjnych.

W latach 2016-2018 doradca prezesa, a następnie Dyrektor Biura Prawnego Banku Ochrony Środowiska S.A., gdzie między innymi opiniował wdrożenie polityki zmiennych składników wynagrodzeń w Grupie Banku BOŚ.