Julia Wysocka

Julia Wysocka

Senior Associate


e-mail
Kontakt
Linkedin

Adwokat

Specjalizacja wiodąca

Bankowość i finanse

Wybrane projekty

Doradztwo prawne dla szwajcarskiego funduszu inwestycyjnego w ramach finansowania innowacyjnych projektów z branży energetycznej. Doradztwo prawne obejmowało opracowanie struktury transakcji, przeprowadzenie kompleksowego badania prawnego (due diligence) oraz przygotowanie kompletu dokumentacji transakcyjnej, wartość ok 30 mln EUR (projekt realizowany w ramach współpracy z poprzednimi kancelariami prawnymi)

Doradztwo prawne na rzecz inwestora typu private equity z sektora nieruchomości, w związku z finansowaniem nabycia warszawskiego biurowca, wartość ok. 63 mln EUR (projekt realizowany w ramach współpracy z poprzednimi kancelariami prawnymi)

Doradztwo prawne na rzecz prywatnego inwestora w zakresie transakcji finansowania związanej z budową co najmniej 21 biogazowni w Polsce, łączna wartość ok 252 mln EUR (projekt realizowany w ramach współpracy z poprzednimi kancelariami prawnymi)

Doradztwo prawne na rzecz francuskiego podmiotu zarządzającego aktywami specjalizującego się w finansowaniu dłużnym i kapitałowym w związku z negocjowaniem przez klienta dokumentacji obligacji zamiennych, częściowo finansujących budowę 9 biogazowni w Polsce. Doradztwo prawne obejmowało sporządzanie i negocjowanie pakietu dokumentów zabezpieczeń, wartość ok 6 mln EUR (projekt realizowany w ramach współpracy z poprzednimi kancelariami prawnymi)

Doradztwo przy finansowaniach udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w latach 2015 -2016 (projekt realizowany w ramach współpracy z poprzednimi kancelariami prawnymi)

 

Restrukturyzacje korporacyjne spółek z sektora nieruchomości, wsparcie w zakresie korporacyjnym oraz finansowym w ramach fuzji i przejęć, wartość ok. 30 mln EUR (projekt realizowany w ramach współpracy z poprzednimi kancelariami prawnymi)

 

Doradztwo prawne podczas procesu dual listingu największej polskiej spółki z branży HR notowanej na GPW i wprowadzaniu jej akcji do obrotu na Londyńską Giełdę Papierów Wartościowych (LSE) (projekt realizowany w ramach współpracy z poprzednimi kancelariami prawnymi)

Artykuły