dr Dawid Trela, LLB, LLM

dr Dawid Trela, LLB, LLM

Of Counsel


e-mail
Kontakt

Radca prawny

Specjalizacja wiodąca

Energetyka

Specjalizacje dodatkowe

Ochrona środowiska

Wybrane projekty

Opracowanie projektów związanych z uzyskaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobycie złóż mineralnych.

Doradzanie międzynarodowym grupom górniczym i energetycznym w kwestiach dotyczących informacji geologicznej, kwestii środowiskowych, umów na wykonanie odwiertów, dostępu do gruntów i zagospodarowania przestrzennego.

Prowadzenie wykładów na licznych konferencjach i warsztatach, na temat prawa górniczego i energetycznego.

Świadczenie usług doradztwa prawnego w zakresie umów sprzedaży strategicznych certyfikatów odnawialnych (KDT) i umów zakupu energii elektrycznej (KDT) zawartych ze znaczącymi polskimi spółkami energetycznymi.

Udział w szeregu procesów due diligence dotyczących w szczególności farm wiatrowych i słonecznych.

Świadczenie usług doradztwa prawnego w projektach przetwarzania odpadów związanych z możliwością wykorzystania paliwa alternatywnego wytwarzanego z odpadów (zgodnie z procesem pozbawiania odpadów statusu odpadu).

Artykuły