Damian Majda

Damian Majda

Senior Associate


e-mail
Kontakt
Linkedin

Adwokat

Specjalizacja wiodąca

Postępowania sądowe

Specjalizacje dodatkowe

Postępowania karne

Wybrane projekty

Reprezentowanie znanych i prestiżowych centrów handlowych w sporach z najemcami

Reprezentowanie polskich spółek nieruchomościowych w ponad 30 postępowaniach sądowych dotyczących ich tytułu prawnego do nieruchomości

Występowanie przez sądami brytyjskimi jako ekspert z zakresu prawa polskiego w sprawach o zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody doznane w wypadkach komunikacyjnych

Artykuły