Arkadiusz Rumiński, LLM

Arkadiusz Rumiński, LLM

Partner


e-mail
Kontakt
Linkedin

Adwokat, Rechtsanwalt

Specjalizacje dodatkowe

Fuzje i przejęcia

Wybrane projekty

Doradztwo na rzecz jednego z dziesięciu największych funduszy private equity w związku z nabyciem jednej z wiodących spółek deweloperskich w EŚW notowanej na GPW.

Doradztwo na rzecz spółki joint venture w zakresie 10 największych funduszy private equity oraz wiodącej spółki zarządzającej aktywami, funduszami i nieruchomościami w związku z nabyciem parków logistycznych w Polsce.

Doradztwo na rzecz jednego z dziesięciu największych producentów samochodów w związku z nabyciem ride-hailing start-up.

Doradztwo na rzecz międzynarodowej spółki zajmującej się dostawą produktów spożywczych w związku z różnego rodzaju międzynarodowymi transakcjami z konkurentem w Polsce, EŚW, Ameryce Łacińskiej, Południowo-Wschodniej Azji oraz rozważanymi nabyciami w Polsce i EŚW.

Doradztwo na rzecz jednego z sześciu największych producentów sprzętu rolniczego w związku z tworzeniem struktury korporacyjnej i sieci dystrybucji w Polsce.

Doradztwo na rzecz różnego rodzaju start-upów wchodzących na rynek polski (Groupon, Lendico, Spotcap).

Doradztwo na rzecz niemieckiego banku internetowego w zakresie rozważanego wejścia na rynek polski.

Doradztwo na rzecz jednego z dziesięciu największych przedsiębiorstw detalicznych w związku z przejęciem usługodawcy w zakresie gospodarki odpadami.

Doradztwo na rzecz ANV Global Service, coverholdera w Lloyd’s, w związku z ubezpieczeniem M&A.

Artykuły