Agnieszka Ratajczak

Agnieszka Ratajczak

Associate


e-mail
Kontakt
Linkedin
Specjalizacja wiodąca

Energetyka

Wybrane projekty

Uczestnictwo w badaniach due diligence związanych z budową farm fotowoltaicznych.

Doradztwo prawne związane z ubieganiem się o wydanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi.

 

Doradztwo w procesie składania odpowiednich wniosków do Zarządcy Rozliczeń S.A., obejmujących przyznanie dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej, stanowiącego pomoc de minimis.

Artykuły