Fot. unsplash
Aktualności
20 kwietnia 2022

Wspólny Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru opublikował sprawozdanie roczne za 2021 r.


Wspólny Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru – EBA, EIOPA i ESMA – opublikował dziś swoje sprawozdanie roczne za 2021 r., zawierające szczegółowe sprawozdanie ze wspólnych prac zakończonych w ciągu ostatniego roku.

Głównymi obszarami zainteresowania międzysektorowego nadal były wspólna ocena ryzyka, wzmocnienie ochrony konsumentów, opracowanie ram regulacyjnych i nadzorczych na rzecz zrównoważonego finansowania i sekurytyzacji, przyczynianie się do rozwoju finansów cyfrowych oraz wspieranie zwiększania skali FinTech poprzez centra innowacji i piaskownice, a także bezpieczeństwo cybernetyczne.

Kluczowe strumienie współpracy organów nadzoru obejmują:

 • Zrównoważony rozwój – opracowanie ram regulacyjnych i nadzorczych dotyczących ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem, w tym przedstawienie dwóch zestawów projektów regulacyjnych standardów technicznych (RTS) zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ujawniania informacji na temat zrównoważonych finansów (SFDR);
 • Finanse cyfrowe – obszerne dyskusje techniczne na tematy takie jak kryptoaktywa i cyfrowa odporność operacyjna;
 • Ochrona konsumentów – prace nad przygotowaniem odpowiedzi na zaproszenie do zgłaszania uwag ze strony Komisji Europejskiej w kontekście przeglądu rozporządzenia PRIIP, po przedłożeniu projektu REGULACYJNYCH standardów technicznych w styczniu 2021 r.;
 • Sekurytyzacja – przedstawienie sprawozdania z wykonania i funkcjonowania rozporządzenia w sprawie sekurytyzacji oraz opinii w sprawie jego zakresu jurysdykcyjnego.

Link do raportu: ESAs publish joint Annual Report for 2021 (europa.eu)

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów:

  Zapraszamy do kontaktu z naszym Zespołem, Financial Institutions:

  Karol Rajewski

  Karol Rajewski

  Partner

  Kontakt

  więcej
  Marek Wędrychowski

  Marek Wędrychowski

  Of Counsel

  Kontakt

  więcej
  Malwina Walenda

  Malwina Walenda

  Associate

  Kontakt

  więcej