Aktualności
23 sierpnia 2022

Alert podatkowy – Podatnik nie może być obciążany sankcją VAT jeżeli wystąpi z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty


Ulga na złe długi w VAT – upływ terminu 2-letniego nie może pozbawiać podatnika możliwości skorzystania z wyroku TSUE ws. C- 335/19.

Takie stanowisko, w ustnym uzasadnieniu, zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Jest to kolejna przełomowa sprawa wygrana przez naszych specjalistów!

Reprezentowaliśmy Podatnika, który chcąc skorzystać z ulgi na złe długi zwrócił się do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, przedkładając równocześnie korekty deklaracji VAT-7.

Organ podatkowy odmówił stwierdzenia nadpłaty ze względu na upływ dwuletniego terminu na skorzystanie z ww. ulgi.

Dodatkowo jednak, naczelnik urzędu skarbowego – uznając, że podatnik wskazał nieprawidłowe dane w deklaracji – ustalił dodatkowe zobowiązanie podatkowe (tzw. sankcję VAT).

Sprawa trafiła do WSA w Warszawie, który – w pełni podzielając naszą argumentację – uznał, że ustalanie sankcji VAT w sytuacji, w której podatnik występuje z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty jest niedopuszczalnym „odstraszaniem” podatników od próby odzyskania nadpłaconego podatku.

Bardzo czekamy na pisemne uzasadnienie wyroku.

Sąd wypowiedział się również w kwestii znaczenia 2-letniego terminu na skorzystanie z ulgi na złe długi. Przepis ten nie został uchylony w dotyczącym ulgi wyroku TSUE ws. C-335/19 (nie był przedmiotem pytania prejudycjalnego – to bowiem dotyczyło jedynie warunków, jakie musiał spełniać dłużnik). WSA uznał, że wprawdzie nie sposób rozstrzygnąć zgodności tego terminu z prawem unijnym, jednak nie może on stać na przeszkodzie skorzystaniu przez podatnika z uprawnień przyznanych wyrokiem TSUE. Sprzeciwiałoby się to bowiem zasadzie skuteczności. A zatem, w sytuacji, gdy termin 2-letni upłynął przed publikacją wyroku TSUE, ale to przepisy zakwestionowane przez TSUE stały na przeszkodzie skorzystaniu z ulgi, termin ten nie może być podstawą odmowy stwierdzenia nadpłaty.

Podatnika reprezentował zespół w składzie: Łukasz Karpiesiuk, Alicja Sarna, Łukasz Zieliński, Rafał Łapiński i Wojciech Szaruch.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów:

  Łukasz Karpiesiuk

  Łukasz Karpiesiuk

  Partner

  Kontakt

  więcej
  Alicja Sarna

  Alicja Sarna

  Partner

  Kontakt

  Łukasz Zieliński

  Łukasz Zieliński

  Counsel

  Kontakt

  więcej
  Rafał Łapiński

  Rafał Łapiński

  Senior Associate

  Kontakt

  więcej
  Wojciech Szaruch

  Wojciech Szaruch

  Senior Associate

  Kontakt

  więcej