Arbitraż

Arbitraż gospodarczy

Arbitraż jest skuteczną metodą rozwiązywania sporów gospodarczych. Może być atrakcyjną alternatywą dla sporów sądowych – z uwagi na większą poufność, szybsze tempo postępowania czy arbitrów znających realia konkretnego sektora gospodarki, którego dotyczy spór.

Arbitraż inwestycyjny

Postępująca globalizacja skutkuje wzrostem liczby inwestycji międzynarodowych. W rezultacie wzrasta także liczba sporów pomiędzy inwestorami zagranicznymi a państwami, w których dokonują oni inwestycji. Ten typ sporów może być rozstrzygany w międzynarodowym arbitrażu, tj. na neutralnym forum i poza sądownictwem państwa – strony sporu.