Fot. Unsplash
Aktualności
10 lipca 2020

Prezes UOKiK wszczyna postępowania w sprawie zatorów płatniczych


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”) poinformował, że w czerwcu br. Prezes UOKiK wszczął 51 postępowań w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.

Nadmierne opóźnianie oznacza sytuację, gdy w okresie 3 kolejnych miesięcy suma wartości świadczeń pieniężnych niespełnionych oraz spełnionych po terminie przez przedsiębiorcę, niebędącego podmiotem publicznym, wynosi co najmniej 2 mln złotych (w przypadku postępowań wszczynanych w latach 2020 i 2021 jest to 5 mln złotych).

Prowadzenie takich postępowań oraz nakładanie kar na podmioty, które zalegają z płatnościami należy do nowych kompetencji Prezesa UOKiK. Zostały one przyznane na mocy nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (wcześniej: Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych) („Ustawa”), która weszła w życie 1 stycznia br.

Postępowaniem są, co do zasady, objęte zaległości z faktur wystawionych po 1 stycznia 2020 r. Nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych może być jednak także stwierdzone w przypadku świadczeń wynikających z transakcji handlowych zawartych przed 1 stycznia 2020 r. W tym przypadku, Prezes UOKiK, ustalając wystąpienie nadmiernego opóźniania się, uwzględnia jedynie te świadczenia pieniężne, które stały się wymagalne po tym dniu.

Jak podaje UOKiK, wśród podmiotów objętych ostatnimi działaniami znalazły się duże firmy operujące na terenie Polski, w tym producenci słodyczy, sprzętu AGD i odzieży oraz firmy logistyczne, które zostały wytypowane po analizie informacji dotyczących prawdopodobieństwa wystąpienia opóźnień w pierwszym kwartale 2020 roku, uzyskanych 20 maja 2020 roku z Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Prezes UOKiK podkreślił także, że walka z opóźnieniami w płatnościach, szczególnie szkodliwymi w dobie spowolnienia gospodarczego, będzie jednym z priorytetów UOKiK.

Eksperci SSW chętnie wesprą Państwa, w zapewnieniu zgodności działań z obowiązującymi przepisami, a także pomogą dostosować zapisy umów tak, aby odpowiednio zabezpieczyć Państwa interesy w przyszłości.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów:

  Zapraszamy do kontaktu!

  Jakub Jędrzejewski

  Jakub Jędrzejewski

  Partner

  Kontakt

  więcej
  Joanna Kanicka

  Joanna Kanicka

  Associate

  Kontakt

  więcej