Unsplash
Aktualności
15 września 2021

Kolejna wygrana SSW przed Krajową Izbą Odwoławczą


Od ostatniego sukcesu SSW przed Krajową Izbą Odwoławczą nie minął nawet miesiąc. Miło nam poinformować, że Michał Bagłaj i Mateusz Fraszka z zespołu zamówień publicznych SSW reprezentowali jednego z naszych Klientów w kolejnym w ostatnim czasie wygranym postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO).

Przedmiotem postępowania odwoławczego zainicjowanego przez SSW była kwestia prawidłowości udzielenia wyjaśnień ceny ofertowej w kontekście tzw. rażąco niskiej ceny (RNC) przez jednego z konkurentów naszego Klienta. W odwołaniu wskazywaliśmy, iż Zamawiający nie powinien uwzględnić wyjaśnień, które są krótkie, lakoniczne, ogólnikowe, a przede wszystkim niepoparte odpowiednimi dowodami. Wskazywaliśmy także, iż wadliwa ocena wyjaśnień prowadziła do niezgodnego z przepisami zaniechania odrzucenia oferty wykonawcy.

Po przeprowadzonej rozprawie, KIO potwierdziła zasadność argumentacji SSW odnośnie prawidłowego sposobu udzielania omawianych wyjaśnień wskazując, iż czynność ta ma szczególny charakter na gruncie przepisów PZP i w związku z tym musi być traktowana ze szczególną uwagą. Wyjaśnienia dotyczące RNC, które są ogólnikowe, lakoniczne i nie poparte dowodami nie spełniają wymogów ustawy PZP i powinny być traktowane przez Zamawiającego jako de facto niezłożone. To z kolei prowadzi w konsekwencji do obowiązku odrzucenia oferty wykonawcy, który takie wadliwe wyjaśnienia złożył.

Wydany przez KIO wyrok otwiera naszemu Klientowi drogę do podpisania umowy z Zamawiającym, co nie tylko z prawnego, ale także biznesowego punktu widzenia bardzo nas cieszy. Tym bardziej zachęcamy wszystkich zainteresowanych tematyką postępowań odwoławczych w reżimie zamówień publicznych do współpracy z zespołem SSW.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów:

  Michał Bagłaj

  Michał Bagłaj

  Partner

  Kontakt

  więcej
  Mateusz Fraszka, LLM

  Mateusz Fraszka, LLM

  Senior Associate

  Kontakt

  więcej