Unsplash
Aktualności
11 kwietnia 2022

Art. 199a Ordynacji podatkowej nie jest klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania


Organ podatkowy:

art. 199a Ordynacji podatkowej nie jest klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania

Takie stanowisko zajął Naczelnik Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu uchylając decyzję organu I instancji ustalającej zaległość podatkową naszego klienta za 2014 rok w wysokości ok. 8 mln zł wraz z odsetkami. Uchylona decyzja opierała się na art. 199a Ordynacji podatkowej zastosowanej przez organ I instancji jako substytut obowiązującej od 2016 r. klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania.

Decyzja ta jest o tyle istotna, że do tej pory organy podatkowe konsekwentnie stosowały wykładnię art. 199a Ordynacji podatkowej jako instrumentu przeciwdziałania unikaniu opodatkowania w okresie, gdy w systemie podatkowym brak było klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania (lata 2004 – 2016). Zwalczanie takiej wykładni dotychczas możliwe było przede wszystkim na etapie postępowania przed sądami administracyjnymi. Zmiana podejścia organów podatkowych, o ile się utrwali, istotnie skróci okres dochodzenia swoich racji przez podatników.

Gratulacje dla naszego klienta oraz zespołu podatkowego SSW w składzie: Tomasz Wickel, Łukasz Zieliński, Wojciech Szaruch i Krystian Trzciński, który wspierał klienta na wszystkich etapach postępowania.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów:

  Tomasz Wickel

  Tomasz Wickel

  Partner

  Kontakt

  więcej
  Łukasz Zieliński

  Łukasz Zieliński

  Counsel

  Kontakt

  więcej
  Wojciech Szaruch

  Wojciech Szaruch

  Senior Associate

  Kontakt

  więcej
  Krystian Trzciński

  Krystian Trzciński

  Senior Associate

  Kontakt

  więcej