Event

Największe spotkanie młodych liderów!

12 kwietnia 2019 r. w Novotel Poznań Centrum odbędzie się  European Business Alliance Forum 2019 – uważane za największe forum młodych liderów w Polsce. Członkiem Rady Programowej European Business Alliance Forum 2019 jest dr Szymon Okoń, partner w SSW Pragmatic Solutions.

Temat tegorocznego spotkania to:  „Wiedza i innowacje dla transformacji cyfrowej, wzrostu gospodarczego i rozwoju biznesu”. Motyw przewodni konferencji wynika z zajmowanego przez Polskę 3. od końca miejsca w rankingu Komisji Europejskiej dotyczącego skutecznego wdrażania innowacji w gospodarce.

Wydarzenie będzie obejmować 4 bloki tematyczne:

1) Age of Artificial Intelligence & Blockchain

2) Venture market – financing innovation

3) Capital markets & alternative investments

4) Digital transformation in the banking sector and consumer electronic payments.

Dr Szymon Okoń, weźmie udział w panelu dyskusyjnym: Capital markets & alternative investments. Pozostałymi uczestnikami panelu będą: Grzegorz Chłopek, Prezes Zarządu w Nationale – Nederlanden PTE, Prof. Paweł Śliwiński,Prezes Zarządu w Domu Maklerskim INC, dr Kamil Gemra, Partner w InnerValue, Wiceprezes Zarządu w Partners & Ventures, Rafał Maciejewski, Prezes Zarządu w Maciejewski Inwestycje Kreatywne i Krzysztof Knopp, Founder EBAF.

Celem forum jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami biznesu, wybitnymi menedżerami i ekspertami a utalentowanymi, ambitnymi, młodymi ludźmi. Zetknięcie tych dwóch światów ma pomóc młodym innowatorom przekuć ich pomysły w konkretny model biznesowy, pobudzić przedsiębiorczość wśród młodych ludzi, poszerzyć zakres wiedzy w sferze innowacji technologicznych i ich znaczenia dla rozwoju gospodarki.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

 

Więcej na stronie organizatora:  LINK

Wróć do