Event

Jak rozruszać rynek finansowy?

W siedzibie Pracodawców RP odbyło się spotkanie eksperckie Platformy Finansowej dotyczące przygotowanego przez Ministerstwo Finansów projektu Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego w Polsce. Celem spotkania była dyskusja nad propozycjami zawartymi w projekcie i wypracowanie uwag Pracodawców RP do dokumentu MF.

Tomasz Wickel, partner w SSW Pragmatic Solutions, omawiał pakiet zachęt fiskalnych dla emitentów i inwestorów. W założeniach MF proponowane rozwiązania miałyby na celu pobudzenie rozwoju rynku kapitałowego w Polsce.

W debacie eksperckiej udział wzięli, m.in.:
Wiesław Rozłucki
Lidia Adamska
Iwona Sroka
Piotr Kamiński
Tomasz Misiak
Jarosław Dominiak.

Wróć do