Patrycja specjalizuje się w prawie procesowym oraz doradztwie w zakresie umów gospodarczych. Ma doświadczenie w prawie zamówień publicznych oraz w sporach infrastrukturalnych. Dodatkowo, poszerza swoje doświadczenie w obszarze prawa korporacyjnego w zakresie spraw rejestrowych oraz w postępowaniach wieczystoksięgowych dotyczących wykreślenia spornych wpisów z ksiąg wieczystych.

Pokaż więcejPokaż mniej

Edukacja

  • Prawo umów w obrocie profesjonalnym i konsumencki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, studia podyplomowe
  • Prawo, Akademia Krakowska im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, studia magisterskie

Języki

  • Angielski

Główne obszary

Inne obszary

Wybrane doświadczenia

  • Uczestnictwo w postępowaniach wieczystoksięgowych dotyczących wykreślenia z ksiąg wieczystych ograniczonych praw rzeczowych wpisanych w dziale III KW oraz hipotek wpisanych na rzecz BGK
  • Doradztwo na rzecz podmiotu działającego w charakterze sprzedawcy w sporze dotyczącym uchylania się przez kupującego od zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Reprezentacja producenta tekstyliów w sporze z podmiotem zarzucającym naruszenie praw autorskich do zaprojektowanych na zlecenie producenta znaków graficznych
  • Doradztwo na rzecz spółki z branży kolejowej w zakresie przygotowania i negocjowania umów o roboty budowlane, kontraktów FIDIC, uczestnictwo w postępowaniach z zakresu zamówień publicznych
  • Doradztwo na rzecz BNP Paribas Bank Polska, PKO BP, mBank, BOŚ w zakresie sporów na tle umów kredytów powiązanych z walutą obcą oraz rozliczenia tych umów, a także dochodzenia przez strony dodatkowych roszczeń związanych z takimi umowami