Magdalena specjalizuje się w postępowaniach sądowych z udziałem instytucji finansowych, w szczególności doradza w sporach z udziałem konsumentów/klientów detalicznych.  W ramach współpracy z klientami Kancelarii odpowiada za wdrażanie i nadzór nad projektami polubownego rozstrzygania sporów.

Ma doświadczenie w zakresie spraw odszkodowawczych, o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, w tym w skomplikowanych sprawach śmiertelnych wypadków przy pracy na budowach, wypadków drogowych przy jednoczesnej reprezentacji osób pokrzywdzonych w procesach karnych. Dodatkowo doradza w sporach z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Pokaż więcejPokaż mniej

Edukacja

  • Akademia spółek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, studia podyplomowe
  • Prawo, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, studia magisterskie

Języki

  • Angielski

Główne obszary

Wybrane doświadczenia

  • Reprezentowanie międzynarodowej spółki medycznej w ponad trzystu postępowaniach w sporze z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dotyczącym naliczania składek od przyznanych pracownikom świadczeń socjalnych z ZFŚS
  • Udział w negocjacjach i doradztwo w procesie dotyczącym polubownego zakończenia współpracy pomiędzy spółką akcyjną a jej prezesem zarządu, połączonej z wyjściem akcjonariusza ze spółki
  • Doradztwo dla warszawskich wspólnot mieszkaniowych, reprezentacja w procesach zarówno związanych z nienależycie wykonanymi zobowiązaniami, jak i prowadzenie spraw z zakresu windykacji
  • Reprezentowanie klientów w sporach z zakresu prawa cywilnego, w szczególności w sprawach dotyczących bezpodstawnego wzbogacenia oraz rozliczenia się stron z nakładów poniesionych na majątek osoby trzeciej
Pokaż więcejPokaż mniej
  • Reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniach dotyczących przestępstw przeciwko wolności, w szczególności w sprawach o uporczywe nękanie oraz w postepowaniach dotyczących przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu oraz bezpieczeństwu w komunikacji

  • Doradztwo na rzecz BNP Paribas Bank Polska, PKO BP, mBank, BOŚ w zakresie sporów na tle umów kredytów powiązanych z walutą obcą oraz rozliczenia tych umów, a także dochodzenia przez strony dodatkowych roszczeń związanych z takimi umowami