Katarzyna specjalizuje się w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego, przy szczególnym uwzględnieniu sporów na tle umów finansowania dłużnego. Ma doświadczenie w doradztwie prawnym świadczonym na rzecz przedsiębiorców, w szczególności spółek z zakresu branży spożywczej. Sporządzała umowy w obrocie gospodarczym oraz doradzała spółkom na tle prawa korporacyjnego i prawa pracy.

Pokaż więcejPokaż mniej

Edukacja

  • Prawo, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, studia magisterskie

Języki

  • Angielski

Główne obszary

Wybrane doświadczenia

  • Doradztwo na rzecz spółek prawa handlowego w zakresie kwestii związanych z wykonywaniem uprawnień wynikających z postanowień z zakresu kar umownych, przygotowywanie analiz dot. zasadności nałożenia kar umownych i ewentualnych szans na miarkowanie takich kar umownych w przyszłym postępowaniu sądowym
  • Doradztwo w zakresie spraw związanych z władzą rodzicielską
  • Wsparcie przedsiębiorców w postępowaniach z zakresu rejestracji znaków towarowych przed Urzędem Patentowym RP oraz EUIPO
  • Doradztwo na rzecz spółek prawa handlowego w zakresie identyfikacji beneficjentów rzeczywistych
  • Doradztwo na rzecz BNP Paribas Bank Polska, PKO BP w zakresie sporów na tle umów kredytów powiązanych z walutą obcą oraz rozliczenia tych umów, a także dochodzenia przez strony dodatkowych roszczeń związanych z takimi umowami