Paweł Wyrębek

Paweł Wyrębek

Senior Associate


e-mail
Kontakt
Linkedin

Adwokat

Specjalizacja wiodąca

Prawo Pracy

Specjalizacje dodatkowe

Ubezpieczenia

Wybrane projekty

Przeprowadzenie badania due dilligence w zakresie spraw pracowniczych przy transakcjach typu M&A.

Przeprowadzenie audytu prawnopracowniczego.

Opracowanie oraz wdrożenie regulaminów premiowania.

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.

Przeprowadzenie procesu przejścia zakładu pracy w ramach grupy kapitałowej.

Przeprowadzenie procesu restrukturyzacji zatrudnienia, w tym zwolnień grupowych.

Przygotowanie oraz wdrożenie dokumentacji dotyczącej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa (polityki poufności, umowy o zachowaniu poufności, zakaz konkurencji).

Reprezentacja pracodawców w sporach z pracownikami oraz zastępstwo w negocjacjach z pracownikami oraz zbiorowym przedstawicielstwem pracowników.

Artykuły