Paweł Wyrębek

Paweł Wyrębek

Junior Associate


linked in

Aplikant adwokacki

Specjalizacja wiodąca

Prawo Pracy

Specjalizacje dodatkowe

Ubezpieczenia

Prawo Pracy

Paweł jest aplikantem adwokackim oraz doktorantem w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym międzynarodowych grup kapitałowych oraz spółek Skarbu Państwa, na rzecz których świadczył kompleksowe wsparcie w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych.

Paweł prowadzi warsztaty oraz zajęcia ze studentami z zakresu prawa pracy, a także bierze udział jako prelegent i uczestnik w konferencjach poświęconych prawu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Przed dołączeniem do zespołu SSW współpracował z jedną z warszawskich, butikowych kancelarii specjalizującej się w obsłudze prawnej przedsiębiorców w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Wybrane projekty

Przeprowadzenie badania due dilligence w zakresie spraw pracowniczych przy transakcjach typu M&A.

Przeprowadzenie audytu prawnopracowniczego.

Opracowanie oraz wdrożenie regulaminów premiowania.

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.

Przeprowadzenie procesu przejścia zakładu pracy w ramach grupy kapitałowej.

Przeprowadzenie procesu restrukturyzacji zatrudnienia, w tym zwolnień grupowych.

Przygotowanie oraz wdrożenie dokumentacji dotyczącej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa (polityki poufności, umowy o zachowaniu poufności, zakaz konkurencji).

Reprezentacja pracodawców w sporach z pracownikami oraz zastępstwo w negocjacjach z pracownikami oraz zbiorowym przedstawicielstwem pracowników.