Event

Zamówienia publiczne w dobie elektronizacji – seminarium

Michał Bagłaj będzie prelegentem podczas seminarium „Zamówienia publiczne w dobie elektronizacji” organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Seminarium odbędzie się dnia 4 czerwca 2019 r. w Warszawie, w centrum szkoleniowym Sienna Training Center, ul. Sienna 73.

Cel seminarium: przedstawienie najistotniejszych problemów związanych z udziałem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz w postępowaniach odwoławczych.

Formuła seminarium: gwarantuje przedstawienie powyższych zagadnień w praktycznej formie, wskazując realne trudności jakie mogą napotkać przedsiębiorcy w toku postępowań, a także przedstawiając sprawdzone rozwiązania eliminowania pojawiąjących się ryzyk.

Więcej informacji oraz możliwość rejestracji na stronie organizatora LINK.

Wróć do