Event

VII edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego 2019 w Kielcach – Kopalnia 4.0

9 września odbyła się VII edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego 2019 w Kielcach organizowana przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedry Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy Fundacji „Nauka i Tradycje Górnicze” oraz Sekcję Technologii Górniczej Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk Głównej Komisji ds. Górnictwa Odkrywkowego ZG SITG Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Strzałowych.

Eksperci SSW wzięli udział w tym wydarzeniu przedstawiając istotne tematy prawne dla branży odkrywkowej.

Anita Palukiewicz omówiła temat „Najistotniejsze zmiany w regulacjach mające wpływ na przedsiębiorców z branży odkrywkowej” a Łukasz Węgrzyn opowiedział o Kopalni 4.0.

W tegorocznej edycji wydarzenia organizatorzy główny nacisk położyli na omówienie zagadnień związanych z:

  • Bezpiecznym wydobywaniem kopalin i minimalizacją zagrożeń naturalnych
  • Polityką surowcową kraju i problematyką dostępu do złóż
  • Najnowszymi uregulowaniami prawnymi w odkrywkowej działalności górniczej
  • Prowadzeniem ruchu odkrywkowych zakładów górniczych
  • Uzyskiwaniem decyzji środowiskowych i koncesji wydobywczych
  • Nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi w kopalniach surowców skalnych i w kopalniach węgla brunatnego
  • Rekultywacją i rewitalizacją terenów pogórniczych

Wróć do