Event

Ubezpieczenie D&O

Pełnienie funkcji w zarządzie oraz w radzie nadzorczej spółki wiąże się przede wszystkim z wyznaczaniem kierunku rozwoju spółki, podejmowaniem wielu trudnych ale koniecznych decyzji oraz dużą odpowiedzialnością. Odpowiedzialność ta ma swoje źródło w szeregu aktów prawnych, może wynikać na przykład z przepisów prawa handlowego, prawa pracy, regulacji o charakterze administracyjnym, podatkowym czy karnym.

Odpowiedzią na istnienie ryzyk związanych z pełnieniem funkcji w zarządzie oraz radzie nadzorczej spółki jest ubezpieczenie D&O (Directors and Officers Liability Insurance). Cieszy się ono popularnością w Stanach Zjednoczonych oraz w Europie Zachodniej, skąd „przyszło” do Polski. Ubezpieczenie D&O jest dobrowolne, dopasowywane do potrzeb konkretnego podmiotu.
Konstrukcja ubezpieczenia D&O rodzi w Polsce wiele pytań. Jaki jest standard ubezpieczenia D&O? Jak wygląda ubezpieczalność kar? Czy można objąć ubezpieczeniem administrację publiczną? Czy ubezpieczeniem można objąć spółki inne niż kapitałowe? Jakie są trendy ubezpieczenia D&O w Europie Zachodniej?

Zapraszamy Państwa na śniadanie biznesowe dotyczące ubezpieczenia D&O, na którym przedstawimy prawne źródła odpowiedzialności członków organów spółek oraz odpowiemy na nurtujące pytania dotyczące ubezpieczenia D&O. Patronem merytorycznym śniadania biznesowego jest Polska Izba Ubezpieczeń.

16 kwietnia 2019 roku, 10:00-13:00Kiedy?
Rondo ONZ 1, XII p., WarszawaGdzie?

Wróć do