Event

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie zgodności ustawy znoszącej limit 30-krotności podstawy składek na ZUS z Konstytucją RP

Po trwającym niemal rok wyczekiwaniu Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie zgodności z Konstytucją RP ustawy z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, tzw. ustawy znoszącej limit 30-krotności podstawy składek na ZUS.

W wydanym dziś rano orzeczeniu Trybunał uznał, że ustawa znosząca limit 30-krotności podstawy składek na ZUS jest niezgodna z art. 7 Konstytucji RP. Wątpliwości Trybunału wzbudził tryb procedowania ustawy w Senacie RP. Trybunał nie podzielił jednak zastrzeżeń co do zgodności ustawy z art. 2 Konstytucji RP.

Powyższe oznacza, że zniesienie limitu składek na ubezpieczenia społeczne najlepiej zarabiających osób nie wejdzie w życie, przynajmniej do czasu przyjęcia przez Parlament nowej ustawy w tym zakresie.

Zespół SSW Pragmatic Solutions na bieżąco monitoruje proces legislacyjny i projekty ustaw mogące wpłynąć na wzrost kosztów pracy w Polsce i informuje klientów o istotnych zmianach w prawie.

Dodatkowo nasz zespół wspiera klientów w tworzeniu efektywnych struktur zatrudniania i wynagradzania pracowników. W razie jakichkolwiek pytań w przedmiocie usprawnienia struktury zatrudnienia i wynagradzania w przedsiębiorstwie prosimy o kontakt z naszym ekspertem.

Linked IN

Wróć do