Aktualności
2 czerwca 2020

Zgłosiłeś transgraniczny schemat podatkowy? Musisz to zrobić jeszcze raz


Ustawa nowelizująca przepisy o raportowaniu schematów podatkowych (MDR) została uchwalona przez Sejm i trafiła w piątek do Senatu. Przypomnijmy, że prace nad budzącym wiele kontrowersji aktem rozpoczęły się w lutym, o czym informowaliśmy tutaj.

Zmiany mają przede wszystkim na celu dostosowanie obowiązujących już przepisów do regulacji Unii Europejskiej, w tym umożliwienie Szefowi KAS wywiązywanie się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych transgranicznych państwom członkowskim UE.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy, format dotychczas przekazywanych informacji nie jest zgodny z tzw. unijną schemą, a dostosowanie do niej posiadanych przez Szefa KAS danych, nie jest możliwe bez udziału promotorów, korzystających i wspomagających.

Najbardziej dotkliwym dla przedsiębiorców skutkiem projektowanych regulacji będzie obowiązek ponownego zaraportowania schematów podatkowych transgranicznych. Zgodnie ze zaktualizowanym brzmieniem przepisów, dotyczy to schematów podatkowych, jeśli pierwszej czynności związanej z ich wdrażaniem dokonano między 26 czerwca 2018 r., a 30 czerwca 2020 r.

Oznacza to, że wszystkie dotychczas zgłoszone schematy podatkowe transgraniczne oraz te, które zostaną zgłoszone do 30 czerwca 2020 r., będą podlegały ponownemu raportowaniu:

 • przez promotora – w terminie do 31 lipca 2020 r.;
 • przez korzystającego (jeżeli nie został poinformowany o NSP) – w terminie do 16 sierpnia 2020 r.

Co istotne, dotychczas nadane NSP dla schematów transgranicznych staną się nieważne z mocy prawa z dniem 1 lipca 2020 r. (czyli już następnego dnia po zakończeniu okresu zawieszenia terminów na raportowanie MDR przewidzianego w tzw. Tarczy Antykryzysowej) i zostaną zastąpione przez nowe NSP nadane ponownie zgłoszonym schematom transgranicznym.

Ustawa wprowadza obowiązek przekazania informacji o schemacie podatkowym transgranicznym przez wspomagającego, jeśli nie został on poinformowany o NSP – w terminie do 31 sierpnia 2020 r. Nałożenie retrospektywnego obowiązku raportowania schematów również na wspomagającego jest nowym rozwiązaniem, które nie występowało dotychczas w Ordynacji podatkowej.

Ustawa zawiera również kilka innych modyfikacji obecnych przepisów, w tym rozszerzenie jednej ze szczególnych cech rozpoznawczych oraz wydłużenie z 7 do 30 dni terminu, w którym szef KAS będzie zobowiązany do potwierdzenia nadania NSP.

Jeżeli planowana na 1 lipca 2020 r. data wejścia przepisów w życie nie ulegnie zmianie, przedsiębiorcy w niektórych przypadkach będą mieli jedynie miesiąc na wywiązanie się z nałożonych na nich obowiązków.

Zespół SSW Pragmatic Solutions na bieżąco monitoruje proces legislacyjny. Będziemy Państwa nadal informować o kolejnych istotnych zmianach w prawie. W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów:

  Skontaktuj się z nami

  Tomasz Wickel

  Tomasz Wickel

  Partner

  Kontakt

  więcej
  Patrycja Goździowska

  Patrycja Goździowska

  Partner

  Kontakt

  więcej
  Beata Krokos

  Beata Krokos

  Senior Associate

  Kontakt

  więcej