Event

Szkolenie „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu po zmianie ustawy” – 18 września 2018 Warszawa

Od 13 lipca 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy nowej ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu tzw. AML IV.

Wprowadzone zmiany dotknęły przede wszystkim banki, zakłady ubezpieczeń i inne instytucje finansowe, w tym firmy leasingowe, ale nie tylko. Ze względu na zmianę progu raportowania transakcji gotówkowych nowe przepisy dotyczą też przedsiębiorców.

W dniu 18 września 2018 r. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Golden Floor Tower (ul. Chłodna 51) odbędzie się szkolenie „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu po zmianie ustawy”, którego partnerem merytorycznym jest SSW Pragmatic Solutions.

Prelegenci z SSW, Marek Wędrychowski, Of Counsel, dr Dorota Leśniak, Senior Associate, Piotr Gałka, Associate, Szymon Ciach, Associate oraz Tomasz Kwaśniewski, Associate, omówią następujące zagadnienia:

  • Najważniejsze zmiany w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
  • Wymiana informacji i polityka grupowa w zakresie AML
  • Stosowanie nowych przepisów w instytucjach finansowych
  • Anonimowe zgłaszanie naruszeń prawa z zakresu AML (Whisteblowing)
  • Kryptowaluty a przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Szkolenie jest kierowane do banków, domów maklerskich, zakładów ubezpieczeń, towarzystw funduszy inwestycyjnych, instytucji płatniczych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych tzw. SKOK-ów, jak również dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z działów: przeciwdziałania praniu pieniędzy, przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom, compliance i prawnych, audytu i kontroli wewnętrznej, nadzoru i monitoringu zgodności.

6 najważniejszych zmianach ustawy, które mają znaczący wpływ na działalność przedsiębiorców pisaliśmy TUTAJ

Program szkolenia do pobrania w załączonym pliku.

Wróć do